תיאור הקורסים

החוג לתקשורת ע"ש דן

תואר ראשון

  • קורסי חובה
  • פרוסמינרים
  • קורסי בחירה
  • סמינרים
  • סדנאות

1085.1050.01 מבוא למדעי התקשורת

הקורס יציג בפני התלמידים את המפה הכוללת של מדעי התקשורת, ויעסוק בהבנת החוקיות הכללית של תקשורת אנושית – מהבעות פנים ושפה ועד רשתות חברתיות - כפי שהיא באה לידי ביטוי בתצורות התקשורת השונות. הקורס יאורגן על בסיס רשת של מושגי מפתח תיאורטיים: מוען, נמען, קהל, מסר, משמעות, מסגור, הקשר, פרשנות, סמנטיקה ופרגמטיקה, רעש, רשת, קהילה, חברה, כיווניות, סובייקטיביות ואינטר-סובייקטיביות, אמת ושקר, סטטוס חברתי, זהות חברתית, כוח, השפעה, רציונליות, שתיקה, חופש ביטוי, תעמולה, ועוד.

 

 1085.1054.01 יסודות בחברת הרשת
טכנולוגיות מידע ותקשורת ממשיכות להתפתח, לעצב ולהשפיע על פעילותינו החברתית, הכלכלית, הפוליטית והתרבותית. בקורס זה נבחן את עקרונות היסוד של התיאוריות הקשורות בתחום המדיה החדשים. נכיר את גישת הדטרמיניזם הטכנולוגי והחברתי, ונדגים כיצד אלו הופכים לחלק בלתי נפרד מהשיח והמחשבה המודרנית. נבחן את ההיבטים ההיסטוריים של הקשר מידע וכוח, ואת התהליכים העכשווי וההשפעות של טכנולוגיות תקשורת על חיי היומיום. החלק הראשון של הסמסטר יוקדש להכרות עם תיאוריות תקשורת רלוונטיות. הוא יעסוק בהיבטים ההיסטוריים של הקשר מידע-כוח, וכיצד אלו הובלו לתהליכים העכשוויים המעצבים את עולמנו. בחלקו השני נבחן כיצד תחומים שונים בחיינו משתנים יחד עם השינויים הטכנולוגיים. בין היתר ידונו נושאים כגון הפער הדיגיטלי, ילידים דיגיטליים ומהגרים דיגיטליים, פוליטיקה וכלכלה פוליטית באינטרנט, חדשות מקוונות ואפקט הבועה, תוכן גולשים והמרחב הציבורי, רשתות חברתיות ותקשורת בין-אישית, חיפושי מידע ומונופולים של ידע, דיפוזיה של ממים, חכמת ההמון, משחקים התמכרות ופורנוגרפיה, כמו גם היבטים של פרטיות, זהות, ביטחון לאומי וקניין רוחני בעידן הדיגיטלי

 

1085.1055.01 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה
הקורס סוקר גישות בסיסיות לשפה האנושית ולקשר שלה לחברה ולפוליטיקה. בחלקו הראשון של הקורס נלמד מושגים ושאלות יסוד בחקר השפה, מתוך מסורות שונות בבלשנות, בפילוסופיה ובחקר הספרות. נסקור תשובות שונות לשאלות בסיסיות: מהי שפה, כיצד היא נושאת משמעות, כיצד היא משמשת בתקשורת אנושית, כיצד היא קשורה לפעולה אנושית. בהמשך הקורס נלמד תיאוריות ומושגים המאירים על הקשרים בין שפה למציאות פוליטית וחברתית. נלמד כיצד שפה קשורה ליחסי כוח, כיצד היא מבנה תפיסות מציאות, כיצד סדר חברתי ופוליטי משוקע בשפה. נלמד על שימושים מיוחדים בשפה כגון שפת הדיבור והומור, וכן על שפות במדיה שונים.

 

1085.1001.01 הדרכה במאגרי מידע
כל התלמידים חייבים להשתתף בהדרכה וירטואלית חד פעמית בנושא הכרת הספרייה ושימוש במאגרי מידע. ההדרכה כוללת: עקרונות בסיסיים באוריינות מידע, השלבים בתהליך איתור המידע, הכרת משאבי המידע השונים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים, אתר אינטרנט) והערכתם. על התלמידים להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג, בשיטת "המכרז" (Bidding). הרישום אינו מצריך הקצאת נקודות. ההדרכה ניתנת באינטרנט במסגרת מערכת הקורסים המתוקשבת Moodle, ניתן לבצע את ההדרכה בכל זמן במהלך הסמסטר. ציון עובר בהדרכה יינתן למי שעבר בהצלחה את התרגיל שבסוף ההדרכה. תלמידים יירשמו להדרכה רק באחד מחוגי הלימוד שלהם. תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא ניהול או חשבונאות יירשמו להדרכה בביה"ס לניהול.

 


1085.1111.01 הדרכה בכתיבה מדעית
מטרתו של קורס זה הינה לערוך היכרות עם יסודות הכתיבה האקדמית תוך מתן דגשים והכוונה בסוגיות שונות הקשורות לכתיבה אקדמית. הקורס מהווה תנאי מעבר ללימודי השנה השנייה לתואר. במסגרת הקורס יינתנו כלים להכנה וכתיבה של עבודות אקדמיות וידונו נושאים רלוונטיים בכללם: מבנה וארגון עבודות אקדמיות, בחירת נושא לעבודה אקדמית, בחירת עוגנים תיאורטיים, כתיבת סקירת ספרות, מבוא ודיון, סגנון הכתיבה האקדמי, לימוד כללי הציטוט בשיטת APA וכללי אתיקה בכתיבה אקדמית.

 


1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בניתוח כמותי של נתונים: תאור, ניתוח והסקה סטטיסטית, תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש במחשב.משך הקורס 3 שעות הרצאה 2 שעות תירגול (בחדרי המחשב) דרישות הקורס/מטלות: מידי שבוע יינתן, בשעת התרגול, תרגיל אותו יש להגיש בשבוע העוקב.הרכב הציון הסופי:
1)
בחינה מסכמת בסוף הסמסטר - 80%;
2)
בוחן SPSS בחדר מחשבים בסוף הסמסטר - 15%; לבוחן אין מועד ב' ואין עליו ערעור
3) הגשת תרגילים אשר כוללים שאלות ב- SPSS ושאלות פרונטאליות - 5%;
הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:
·
תלמיד שמגיש בין 0 ל- 3 תרגילים מקבל 0 נקודות עבור הגשת התרגילים
· תלמיד שמגיש 4 תרגילים ויותר מקבל נקודה אחת עבור כל תרגיל מוגש (עד למקסימום של 5 נקודות
. חלק מהתרגילים כוללים שאלות שיש לבצע ב-SPSS . תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS (אם ניתנו כאלה) לא יירשם כהוגש.

 

1085.2200.01שיטות מחקר כמותניות
הקורס נועד להקנות לכם יכולת בתכנון וביצוע מחקר כמותני וכן את היכולת להבין  וליישם את מבנה המחקר הכמותי ולבחון את הגורמים המאפשרים את עריכתו של מחקר אמפירי מוצלח, כמו סוגי משתנים, טבעם של קשרים בין משתנים, סוגיות של תקפות ומהימנות ותהליכי דגימה. במהלך הקורס, תלמדו לנסח שאלות והשערות מחקר הניתנות לבחינה מדעית; תערכו היכרות עם שיטות ומערכי המחקר המרכזיים משדה חקר התקשורת והקשר שלהם לתיאוריות מתחום מחקר זה; ותלמדו טכניקות לניתוח נתונים כמותיים

 

1085.2202.01 שיטות מחקר איכותניות
במסגרת הקורס נדון ונעמיק בשיטות וטכניקות שונות לאיסוף, ניתוח, הצגת ממצאים וכתיבתם במחקר איכותני, תוך התייחסות להגיון המחקרי העומד בבסיסן, הכרת המסגרות המושגיות שלהן והקנייה מיומנויות בסיסיות בשימוש בשיטות אלה. נלמד על השימוש בראיונות, תצפיות, קבוצות מיקוד, ניתוח תוכן איכותני, מחקר איכותני באינטרנט וכן סוגיות נוגעות לאתיקה. הקורס כולל תרגיל בו ייבחנו דוגמאות לפרקטיקות השונות של מחקר איכותני.


 

1085.2229.01אתיקה ומדיניות התקשורת
הקורס יעסוק במעמדם של חופש הביטוי והעיתונות בחברה דמוקרטית, תוך סקירה של החוקים הנוגעים לתקשורת ושל גופי השידור והפיקוח עליהם. יוצגו הקונפליקטים בהם מתנגשים חופש הביטוי והעיתונות באינטרסים אחרים של הציבור ושל הפרט: ביטחון המדינה ושלום הציבור, מניעת פגיעה במיעוט והסתה לגזענות, רגשות הציבור ושמירת המוסר, הבטחת משפט הוגן ועשיית צדק, שמו הטוב של האדם והגנת הפרטיות, חופש הדת וכו', ותיבחן הדרך בה מתמודדים עם קונפליקטים אלה המחוקק ובתי המשפט.
כמו כן, במסגרת הקורס תיערך היכרות עם המוסדות הרגולטוריים השונים והחוקים השונים, המסדירים את תחומי התקשורת והשידורים בישראל, תידון מעורבות המחוקק והרגולטור בתחום התקשורת האלקטרונית, וינותחו מספר סוגיות רלבנטיות מתחום השידורים.

 

1085.2203.01תורות ההשפעה
בממוצע ישראלים מבלים כארבע שעות מול הטלוויזיה וכמעט מחמישית מיומם מחוברים לרשת. מה ההשלכות של התנהגות זו? בעוד רבים מניחים כי לתקשורת כוח עצום, אחרים טוענים כי כוחה זניח. מי צודק? והאם ניתן ליישב תפיסות אלה?  הקורס יעסוק במסורת המחקר של השפעות תקשורת עלינו ציבור צרכני תקשורת. נדון בשאלות כגון: כיצד התקשורת משפיעה על הדרך בה אנו חושבים? מקבלים ‪החלטות? מעצבים עמדות? כיצד ההשפעה הזו מתרחשת ומתי? ועל מי משפיעה התקשורת יותר?

 

1085.2204.01מפת התקשורת בישראל
הקורס מפת התקשורת בישראל מספק הכרות עם מפת התקשורת בישראל, על השחקנים המרכזיים בה והכוחות המעצבים אותה. נסקור תהליכים היסטוריים בהתפתחות מפת תקשורת ההמונים בישראל (עיתונות מודפסת, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט) תוך התייחסות לנעשה בעולם. בהמשך נתמקד בניתוח ביקורתי של מפת התקשורת העכשווית ויחסי הגומלין שבין מוסדות התקשורת למעגלי כוח אחרים בחברה. יושם דגש על הבנת האינטראקציה שבין הזירה הפוליטית, המגזר הפרטי, גופי הפיקוח על התקשורת וארגוני העובדים בתעשיות התרבות בעיצוב מפת התקשורת בישראל. נתייחס לשאלות הנוגעות לכינון זהות לאומית אל מול מגמות של גלובליזציה ומעבר לכלכלה נאו-ליברלית. במהלך השיעורים ידונו סוגיות כגון ריכוזיות, קשרי הון שלטון ותקשורת, חופש הביטוי, מעמד העיתונאים והעיתונאיות בישראל, לחצים מסחריים ופרסום סמוי וכן גלובליזציה של שוק הטלוויזיה.

 

1085.2205.01 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום...
הקורס עוסק במאפיינים העיקריים של תקשורת חזותית עכשווית. הסטודנטים ילמדו משגי מפתח, כלים אנליטיים, מודלים ותיאוריות לניתוח טקסטים חזותיים בהקשרים שונים )פוליטיקה, שיווק, תרבות פופולארית ועוד) הקורס ישפר את מיומנויות הניתוח הביקורתי ואת ההבנה של ההיבטים השונים המעורבים בפרשנות של עולם הדימויים החזותיים )ציור, צילום, טלוויזיה, קולנוע, אינטרנט ומדיה חברתיים), בז׳אנרים שונים (פרסומת, קליפ, סרט דוקומנטרי, סרט עלילתי ותוכניות טלוויזיה שונות).

 

1085.1062.01 + 1085.1061.01 מבוא למקצועות התקשורת
הסדנה תנוהל בשיטת Project  Based  Learning  (PBL). בסדנה נשמע הרצאות מבכירי אנשי תעשיית התקשורת ונתמקד בהכנת פרויקטים במהלך שנת הלימודים בהתאם לתכנית שבהמשך:
חלק א' סמסטר א'-  3 ש"ס
א. הסיפור – כתיבת תחקיר ותסריט לכתבת דמות: איך מזהים סיפור ומה הם מרכיביו, תחקיר ובניית הסיפור, איך מפתחים את הקול הייחודי של המספר וכללי הברזל לביצוע ריאיון עיתונאי.
ב. הכתבה המצולמת – צילום, הפקה ועריכה של כתבת דמות: צילום וידאו ועקרונות עריכה, הכנות ליציאה לשטח, קריינות - כתיבה והקלטה .
הסיפור והכתבה המצולמת- תוגש מטלה אחת  מסכמת שתהווה 100% מהציון הסופי
חלק ב' סמסטר ב' -  2 ש"ס
ג. עולם הפרסום – איך מספרים סיפור כבסיס לכל עבודה קריאטיבית, טיפול במסרים מורכבים, סגנון הפניה אל המותג, המסר, הקהל, הסיפור העכשווי .
פרק זה יהווה % 80 מהציון הסופי
ד. הצגה אפקטיבית- איך לספר סיפור מול קהל: תחקיר, נתונים, הדגשת המסרים המרכזים
איך מתכוננים: משפטי מפתח, מי קהל היעד, טיפול בהתנגדויות.
שפת הגוף: הצגה משכנעת, מלהיבה. ומלוטשת.
פרק זה מהווה 20% מהציון הסופי  

 

1085.1063.01 סדנת כתיבה יצירתית
ברגע שהוא נוטל ליד עט או מקלדת, עיתונאי לוקח על עצמו אחריות לספר לקוראים שלו סיפור מקיף, מדויק וכתוב היטב. הוא משרת עקרונות גדולים של חופש, דמוקרטיה ואת זכות הציבור לדעת, באמצעות חוכמת רחוב בלשית, סקרנות, חוש ריח לסיפורים טובים והיכולת לבסס ולספר אותם. כתיבה היא שריר שצריך לאמן וזה מה שנעשה בסדנה, באמצעות תרגולים בשיעור ועבודות בית. הכישורים הללו ישרתו את הסטודנטים בכל פעם שייטלו ליד עט או מקלדת,  כעיתונאים., אנשי אסטרטגיה ופירסום.
סדנה נלמד מה הופך אירוע לסיפור עיתונאי, איך מזהים אותו, איך עובדת מערכת עיתונאית, כיצד הופכים רעיון קטן לסיפור גדול באמצעות תחקירי רקע ועומק, טכניקות כתיבה, ואיך מתאימים אותו סיפור לפלטפורמות השונות – מהדורה מודפסת, אתר ומדיה חברתית.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive