מצטיינים בהוראה לשנת הלימודים תשע"ח

עובדי הפקולטה ותלמידיה מברכים את חברי הסגל שזכו בהצטיינות הוראה לשנת הלימודים תשע"ח

מצטייני הרקטור

 

סגל בכיר

פרופ' דה-פריס דוד,  ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות, החוג ללימודי עבודה

ד"ר חממה ליאת, ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' שפס גל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה                    

     

סגל זוטר

גב' אזארי ויזל שגית, ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות,החוג למדיניות ציבורית

גב' טאוב קרן, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 

מצטייני דקאן 

ד"ר דיקשטיין דותן הילה, ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים  

ד"ר רמר ביאל שרון, ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות, התכנית לניהול סכסוכים                                 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive