החברה החרדית באקדמיה

הצגת ממצאי הסקר של התאחדות הסטודנטים הארצית

30 במאי 2019, 15:00 - 17:00 
בניין נפתלי, חדר 003 ע"ש סגל  
החברה החרדית באקדמיה

14:45-15:00 התכנסות

 

15:00-15:10 דברי פתיחה - פרופ' איתי סנד, ראש בית הספר לחברה ומדיניות 

 

15:10-15:20 גב' גליה גבעולי - אחראית תוכנית "מובילים" באוניברסיטת תל אביב

 

15:20-15:35 מר שלומי יחיאב, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית 

 

15:35-15:50 גב' אתי זלצמן - רכזת מדיניות אקדמית וחברה חרדית - הצגת נתוני אמת על המצב הקיים

 

15:50-16:20 ד"ר איתן רגב, המכון הישראלי לדמוקרטיה - הצגת תהליך הסקר והנתונים 

 

16:20-16:50 פאנל סטודנטים חרדים בהנחיית מר אלי ביתאן 

16:50- 17:00 סיכום - פרופ' איתי סנד, ראש בית הספר לחברה ומדיניות 
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive