יום עיון בכנסת: אנרגיה ירוקה

בהשתתפות פרופ' איתי סנד, ראש החוג

19 יולי 2016
יום עיון בכנסת: אנרגיה ירוקה

מצגת, פרופ' איתי סנד

סדר יום:

 10:00-10:40 פתיחה - מבט כללי על משק האנרגיה העתידית בישראל

 ח"כ דוד אמסלם, יו"ר ועדת הפנים והכנת הסביבה 
 ח"כ יובל שטייניץ, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 פרופ' איתי סנד, ראש ביה"ס ללימודי סביבה וקיימות וראש החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל-אביב

 

  10:45-12:00 אנרגיה ירוקה – סקירה אקדמית 
 התייעלות אנרגטית -  פרופ' גרשון גרוסמן, ראש פרויקט פורום אנרגיה,  מוסד שמואל נאמן, הטכניון 
 אנרגיה סולארית– סקירת טכנולוגיות -  פרופ' אמריטוס דויד פיימן, אוניברסיטת בן  גוריון בנגב 
 אנרגיית רוח – סקירה טכנולוגית – פרופ' אמריטוס אביב רוזן, הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, הטכניון
 פסולת לאנרגיה ירוקה – פרופ' אופירה איילון, ראש תחום סביבה במוסד שמואל  נאמן בטכניון וראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת  חיפה 
 טכנולוגיות אגירת חשמל – פרופ' דורון אורבך, אוניברסיטת  בר אילן 
 טכנולוגיות רשת חשמל חכמה –  ד"ר יובל בק, ראש תחום אנרגיה ומערכות הספק  וראש מרכז מצוינות לאנרגיה מתחדשת ורשת חכמה מכון טכנולוגי חולון

 

12:00-12:30 הפסקה

 

12:30-13:30 אנרגיות מתחדשות - מבט לרשויות המקומיות

אנרגיות מתחדשות כמנוף כלכלי לפריפריה – גב' אורנה הוזמן בכור, מנכ"לית משרד הפנים
רשויות מקומיות מובילות שינוי – מר  גיל לבנה, יו"ר ועדת ערים לאיכות הסביבה בשלטון המקומי החזון והתגשמותו 
אגירה שאובה גלבוע – ביטחון אנרגטי למדינת ישראל – מר דובי מילר, יו"ר מעלה  גלבוע 
אתגר הערים הירוקות – גב' הילה בייניש, מנכ"לית המועצה הישראלית לבניה ירוקה 

 

13:30-14:30  אנרגיות מתחדשות הלכה למעשה 
 סקירה השוואתית של כלי מדיניות לעידוד ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים-  שירי ספקטור-בן ארי, ראש תחום (מחקר ומידע), מרכז המחקר והמידע 
יוזמות אזרחיות וכלי מדיניות – נציגי ארגון הגג חיים וסביבה ותנועת האקלים

 • ניר פפאי, מנכ"ל  זמני- ארגון חיים וסביבה
 • דרור בוימל , רכז תכנון תשתיות- החברה להגנת הטבע
 • אלעד הוכמן- מגמה ירוקה 
אתגר יישום אנרגיה ירוקה בישראל – מר איתן פרנס, מנכ"ל ומייסד  איגוד חברות אנרגיה ירוקה  לישראל 
השפעתה של אנרגיה ירוקה על הסביבה בישראל – מר שאול גולדשטיין ,  מנכ"ל רשות הטבע והגנים  הלאומיים 
קק"ל בפריפריה- אנרגיות מתחדשות -מר דני עטר, יו"ר קרן קיימת לישראל 

 

14:30-15:00  דיון סיכום
ישום מדיניות האקלים בעקבות הסכם פריז-  גב' גלית כהן, סמנכ"לית תכנון ומדיניות, המשרד להגנת  הסביבה 
היבטים תקציביים במדיניות האקלים לקראת צמיחה –   מר אודי אדירי,  סגן הממונה על התקציבים, משרד  האוצר 
חזון ותהליך הגשמת היעדים – ח"כ דוד אמסלם, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביב

 

15:00-15:45  סיור "כנסת ירוקה"
בהנחיית ד"ר שמואל חן, ראש תחום איכות סביבה וכנסת ירוקה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive