הנחיות לרישום

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב - תואר שני הנחיות לרישום

 

הנחיות לרישום:

על כל המועמדים  להירשם לתכנית בשלושה אופנים:

  1.  ברישום מקוון   באתר אוניברסיטת ת"א, כמפורט בסעיף 1 .
  2. העברת הטפסים הנדרשים למזכירות תואר שני בביה"ס לפסיכולוגיה כמפורט בסעיף 2 .
  3. ברישום מקוון – תכנת רישום ארצית בין התאריכים 2/2/2020 ועד ל- 28/5/2020 כמפורט בסעיף 3 .

לביה"ס לפסיכולוגיה ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד.

למגמה קלינית-מחקרית - ניתן לבחור בעדיפות ראשונה בלבד.

 

למגמה החברתית - ניתן לבחור בעדיפות שנייה רק אם העדיפות הראשונה היא מגמה מתוך ביה"ס לפסיכולוגיה.

 

למגמה קוגניציה ומח – ניתן לבחור בעדיפות שנייה רק אם העדיפות הראשונה היא למגמה הקוגנטיבית, למגמה הפסיכוביולוגית או לביה"ס למדעי המח.

 

למגמה הפסיכוביולוגית – ניתן לבחור בעדיפות שנייה רק אם העדיפות הראשונה היא למגמה קוגניציה ומח או לביה"ס למדעי המח.

 

למגמה הקוגנטיבית – ניתן לבחור בעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא למגמה קוגניציה ומח, למגמה הפסיכוביולוגית או לביה"ס למדעי המח.  

 

לתכנית הבינתחומית - ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגית, קוגנטיבית, חברתית או בביה"ס למדעי המח.

.                                                                                                                                                         

 

הרישום לתואר השני בפסיכולוגיה למגמה הקלינית מחקרית בלבד יסתיים ב- 20/2/2020   

 הרישום לתואר שני בפסיכולוגיה למגמות המחקריות (חברתית, פסיכוביולוגית, קוגנטיבית קוגניציה ומח והמגמה הבינתחומית) יסתיים ב- 9/5/2020  .

 

 על המועמדים לשלוח את המסמכים הנדרשים (יש לשים לב לכל השלבים):

1.         לאגף  רישום ומנהל תלמידיםרישום לתואר שני, בניין וינר-גרוס, אוניברסיטת ת"א רמת-אביב, תל אביב, 69978. לבדיקת הגעת המסמכים יש לפנות למשרד הרישום באמצעות כתובת דואר אלקטרוני: im@tau.ac.il , או טלפון: 03-6405550.

לכתובת הנ"ל יש לשלוח:

  •  גיליון ציונים זמני/סופי ואישור זכאות לתואר.
  • גיליון ציונים רשמי,  עם ריכוז קורסי הפסיכולוגיה בלבד, ועם ציון הממוצע.
  •  מועמדים שסיימו את התואר הראשון בחו"ל ונרשמו למגמות הקלינית-מחקרית את תוצאות מבחן ה-    Psychology GRE

 תלמידי אוניברסיטת תל-אביב אינם צריכים להמציא את פירוט הציונים. הציון הממוצע הקובע יהיה נכון ליום 20/2/2020  ויכלול את קורסי סמסטר א' שנה ג' - מועד א' בלבד

 מועמדים למגמה הקלינית שאינם תלמידי אוניברסיטת ת"א, וציון הממוצע שלהם השתנה עד לתאריך 20/2/2020  מאז הגשת גיליונות הציונים בזמן הרישום,  חייבים לדאוג להעביר ציון מעודכן למשרדי המרשם בכתובת דואר אלקטרוני: im@tau.ac.il, עד לתאריך 20/2/2020

מועמדים לשאר המגמות המחקריות שציון הממוצע שלהם השתנה עד לתאריך 9/5/2020    מאז הגשת גיליונות הציונים בזמן הרישום,  חייבים לדאוג להעביר ציון מעודכן למשרדי המרשם בכתובת דואר אלקטרוני: im@tau.ac.il, עד לתאריך 9/5/2020   או ליום ההרשמה – המאוחר מבין השניים.

  

2. למזכירות תואר שני -לשלוח לדואר אלקטרוני: vitapsy@tauex.tau.ac.il : את המסמכים הבאים:

בנושא ההודעה יש לרשום שם מלא ומספר תעודת זהות - 9 ספרות.

                א. גיליון ציונים רשמי של קורסי הפסיכולוגיה בלבד, עם ציון הממוצע.

                ב. טופס פרטים אישיים:  וטופס 5 א' – לנרשמים למגמה הקלינית מחקרית,

                    טופס 5 ב' – לנרשמים לשאר המגמות, טופס 5 ג' – לנרשמים ללימודי השלמה.

                ג. תמונת פספורט (סרוקה).

                ד. קורות חיים על פי ההנחיות הרשומות מטה.

                ה. מועמדים שסיימו את התואר הראשון בחו"ל ונרשמו למגמות הקלינית-מחקרית או

                    החברתית – את תוצאות מבחן ה- GRE psychology.

                ו . המלצות על פי ההנחיות הרשומות מטה. 

 

 

3.         בנוסף לערכת הרישום המיועדת למרכז למרשם והודעת הדוא"ל שנשלחת למזכירות תואר שני, יש להירשם במערכת שיבוץ ממוחשבת ללימודי מוסמך בפסיכולוגיה

הנחיות לכתיבת קרות חיים:

  • למגמה הקלינית-מחקרית - קורות חיים מפורטים (2-3 עמודים מודפסים). קורות החיים יכללו פרטים ביוגראפיים עיקריים ותיאור פעילויות שונות מחוץ למסגרת הלימודים (בתנועות הנוער, בצבא, וכו'. סקירה על ניסיון בתחום הקרוב למגמה, סיבת הבחירה במגמה זו ותכונות אישיות המצדיקות את הבחירה.
  • למגמות המחקריות - יכללו (עד שני עמודים) - פרטים אישיים והשכלה (לימודים בתיכון ולימודים אקדמיים). התנסויות רלוונטיות לתחום המחקרי (כגון: עבודות סמינריוניות, עזרה במחקר, עבודה קשורה למחקר מחוץ לאקדמיה) תחומי העניין בפסיכולוגיה, סיבת ההתעניינות במגמה הנבחרת ומהן המטרות והציפיות מהלימודים. רצוי לציין את המרצים מסגל בית הספר לפסיכולוגיה בתל אביב אשר תחומם מעניין אתכם. (ניתן לראות את תחומי המחקר של סגל המגמה באתר ביה"ס לפסיכולוגיה)
  •  למגמה הבינתחומית – בנוסף לכתוב לעיל, הצהרת מחקר (research statement) בה יצוין מהו הניסיון המחקרי שנצבר עד כה (למשל סמינר אמפירי/סדנת מחקר/עוזרי מחקר), שאלות מחקר בתחומים הנבחרים ובאילו מעבדות בביה"ס ניתן יהיה לחקור אותן.
  • מי שמעוניין להגיש מועמדות למגמות המחקריות בעדיפות שניה (במגמות בהן ניתן לעשות זאת) ישלח לכתובת הדוא"ל הרשומה מעלה, בסעיף 2, עותק מקורות החיים הרלוונטי למגמה המבוקשת הכולל את סיבת ההתעניינות במגמה הנבחרת.

ניתן להגיש את כל המסמכים למגמה הקלינית עד לתאריך 20/2/2020.  לאחר מכן לא יתקבלו מסמכים כלשהם לא בחוג ולא באגף הרישום.

​לשאר המגמות המחקריות יש להגיש את המסמכים בעת הרישום בפועל ולא יאוחר מתאריך סיום הרישום למגמות אלה ב- 9/5/2020  לאחר מכן לא יתקבלו מסמכים כלשהם לא בחוג ולא באגף הרישום.

המלצות

את טפסי חוות הדעת שהמועמד מעביר לממליצים, אפשר להוריד מאתר האינטרנט

את ההמלצות יש להעביר לכתובת דואר אלקטרוני: mapsy@tauex.tau.ac.il

ההמלצות  למועמדים למגמה הקלינית צריכות להתקבל במזכירות בית הספר למדעי הפסיכולוגיה עד ליום 20/2/2020  לשאר המגמות עד לתאריך  9/5/2020  או ליום ההרשמה - המאוחר מבין השניים.

הנכם מתבקשים לוודא ישירות עם המעריכים אליהם פניתם, האם שלחו את הטפסים למזכירות בית הספר לפסיכולוגיה. כמו כן, מומלץ למועמד לוודא שהטפסים אכן הגיעו, בקישור המלצות שהתקבלו בבית הספר

 מגמה קלינית - מחקרית יש להעביר 2 המלצות: האחת מחבר סגל אקדמי והשנייה מהמדריכים ב"שדה"

מעריך אחד ממורי התואר הראשון בפסיכולוגיה בדרגת ד"ר ומעלה – חובה.

מעריך שני - רשאי להיות ממונה או מדריך בעבודה מעשית, בתנאי שהוא פסיכולוג קליני מומחה, פסיכיאטר או עובד סוציאלי קליני.

מומלץ שהמעריך יהיה בעל היכרות קרובה עם הסטודנט. במידה וההדרכה האישית ניתנה על ידי איש טיפול שאינו בעל ההכשרה המצוינת לעיל, נבקש שעל ההמלצה יחתום בנוסף למדריך האישי, גם הממונה עליו בעל ההכשרה הנ"ל ובעל תפקיד מוכר בארגון.

 

מגמה החברתית - יש להעביר 2 המלצות, עדיפות לשתי המלצות מחברי סגל אקדמי. (אפשרי -המלצה אחת "מהשדה".

מגמה הקוגניטיבית - נדרשות שתי המלצות מחברי סגל אקדמי.

מגמה הפסיכוביולוגית -נדרשת המלצה אחת מחבר סגל אקדמי.  העדפה להמלצה ממי שהדריך את הסטודנט בעבודה אמפירית .

מגמה קוגניציה ומוח נדרשות שתי המלצות מחברי סגל אקדמי.

מגמה הבינתחומית -  נדרשות שתי המלצות מחברי סגל אקדמי

 

       על מועמד שנרשם בשנית והמלצותיו נמצאות בבית הספר, ליידע את המזכירות על קיומן ולוודא צירופן לתיק. (המלצות מהעבר נשמרות בארכיון ביה"ס לתקופה של שנתיים בלבד).

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive