אופן לימוד במסלול הרגיל

אופן לימוד במסלול הרגיל 

תנאי קבלה לשלב א'

א. תואר "מוסמך אוניברסיטה" בפסיכולוגיה באוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של 85 לפחות ועבודת גמר (תזה) שציונה הוא 90 לפחות

ב. תלמידים שקיבלו תואר מוסמך בציונים כמפורט בסעיף א' ולא בפסיכולוגיה, בארץ או בחו"ל יירשמו למעמד מיוחד שאינו שווה ערך למעמד תלמידי מחקר בפסיכולוגיה. תלמידים אלה חייבים בתכנית השלמות כולל עבודה ברמה של תזה אם יש צורך בכך (נושא עבודה ברמה של תזה ראה פרוט בסעיף ד'). לכשישלימו את תכנית ההשלמות המוטלת עליהם בציון 85 בכל קורס לפחות, יוזמנו לראיון בפני הוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה.

ג. במקרים שציוני המוסמך אינם עומדים בקריטריונים הנדרשים תוכל הוועדה לאשר חריגה.

ד. בעל תואר מוסמך מאוניברסיטה מוכרת בחו"ל שסיים בציון משוקלל של 85 לפחות אך ללא עבודת גמר אמפירית יוכל להציג את מועמדותו בפני הוועדה רק לאחר שימלא את המטלות שיוטלו עליו. מטלות אלה יכללו בכל מקרה עבודת מחקר אמפירית ששקולה מבחינת היקפה ורמתה לתזה. עבודת מחקר זו תישפט כמקובל בעבודות גמר למוסמך וציונה לא יפחת מ-90. אם עמדו המועמדים בתנאי זה יוזמנו להופיע בפני הוועדה.

ה. המועמדים יהיו חייבים להמציא אישור בכתב מחבר סגל הרשאי להנחות תלמידי מחקר על הסכמתו  לשמש כמנחה. אם יש שני מנחים יש צורך באישור של שניהם.
 

חובות תלמידי שלב א' - ישיר ורגיל

א. קורסים בהיקף של 8 ש"ס בעלי זיקה לתחום המחקר של הדוקטורנט – הקורסים יהיו מתוך תכנית המ.א של החוג ושל חוגים אחרים באוניברסיטה ויקבלו את אישור המנחה. קורסים אלה חייבים בציון (מינימום 85) וקורס בעיבוד נתונים  (שפת מחשב) אם חסר.
 

ב. הקמת ועדה מלווה - על המנחה והתלמיד להקים ועדה מלווה בה חברים בין שניים לארבעה חברים פרט למנחה/ים כולם אנשי סגל שהם בדרגת מרצה בכיר ומעלה (ניתן לאשר חבר בדרגת מרצה באישור מיוחד). חייב שחבר אחד מתוך חברי הוועדה המלווה אינו שייך לחבר סגל בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה.
 

ג.  דו"ח התקדמות  - התלמידים יגישו למזכירות הוועדה אחת לשנה דו"ח התקדמות. הדו"ח ייכתב על גבי טופס מיוחד שנמצא במזכירות החוג. 
כמו כן חייבים כל תלמידי המחקר להגיש דו"ח התקדמות לוועדה היחידתית של הפקולטה למדעי החברה. תאריך הגשת הדו"ח הוא ייחודי לכל דוקטורנט ונקבע ע"י הפקולטה למדעי החברה.

הגשת הדו"ח הינה חובה. לפי התקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר, יש להגיש את הדו"ח בהתאם להנחיות שלהלן:

  • 1.  הדו"ח יוגש ע"י תלמידי המחקר אחת לשנה לוועדה היחידתית.
  • 2.  הדו"ח יכלול פרטים על ההתקדמות במהלך המחקר ולוח זמנים לביצוע היעדים.
  • 3.  הדו"ח יהיה תמציתי והיקפו לא יעלה על 3 עמודים
  • 4.  הדו"ח יישא את אישורו של המנחה וחתימתו . במקרה שהתלמידים מודרכים על ידי שני מנחים, טעון הדו"ח אישור שניהם.
  • 5.  הדו"ח  יוגש מודפס.
  • 6.  בראש הדו"ח יופיע נושא עבודת המחקר, שם הדוקטורנט, החוג במסגרתו מתבצעת העבודה והתקופה שאליה מתייחס הדו"ח.
     

ד. במהלך לימודי הדוקטוראט חייבים כל התלמידים להשתתף בסדנת מחקר. בסדנה זו יוצגו הצעות המחקר והתקדמותן בשלבים השונים. לוח פגישות מעודכן יימסר בתחילת שנה"ל האקדמית. הרישום לסדנה שהיא חובה ללא קרדיט ייערך במזכירות ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה.
 

חובות תלמיד שלב ב'

דו"ח התקדמות לוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה ולוועדה היחידתית של הפקולטה למדעי החברה ראה סעיף ג' -  חובות תלמיד שלב א'.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive