ריבוי נשים במפלגות האם זה משפיע על נשים בציבור?

פרופ' מיכל שמיר מאונ' ת"א - חוקרת במסגרת מרכז שוות לקידום נשים בזירה הציבורית מכון ון ליר את דפוסי ההצבעה המגדריים. בעקבות ריבוי נשים במפלגת העבודה וגם במפלגת הבית היהודי לעומת הליכוד: האם זה משפיע על נשים בציבור?

25 ינואר 2015
ריבוי נשים במפלגות האם זה משפיע על נשים בציבור?

קרן נוייבך ; בוקר טוב לפרופ' מיכל שמיר. פרופ' מיכל שמיר?
פרופ' מיכל שמיר ; כן כן, אני פה.
קרן נוייבך ; בוקר טוב לך מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה תל אביב. ומי שחוקרת במשך כבר כמה שנים את מסגרת מרכז 'שוות' לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ואן ליר, את דפוסי הצבעה מגדריים. כלומר, את ההבדלים בהצבעה בין נשים לגברים, נכון? נגדיר זאת כך.
פרופ' מיכל שמיר ; בין היתר.
קרן נוייבך ; בין היתר. דיברנו ממש לפני כמה שבועות . היום אנחנו שבות ומדברות כי עולה השאלה בעקבות ריבוי נשים במפלגת העבודה, ריבוי נשים גם בבית היהודי, יהיו שם כנראה 5 נשים ב-20 המקומות הראשונים, אולי אפילו ב-16 מקומות ראשונים, זה יחסית מיעוט נשים ברשימת הליכוד, רק שתי נשים בעשרים המקומות הראשונים, האם זה משפיע על נשים העובדה שיש נשים ברשימה?
פרופ' מיכל שמיר ; התשובה כמו כל דבר טיפה מורכבת. אני אתחיל מלהגיד משהו אחר, אני חושבת שהתופעה המרכזי ת של מה שאנחנו רואים עכשיו, שיש איזה אקלים, או איזה שהוא הייפ, של נשים. שנשים אמורות להיות שם. שנשים אמורות להיות מיוצגות , שאמורות להיות נשים ברשימה.
שזה משהו חדש במובן, אם נשווה רגע את 2013 את הבחירות הקודמות ובחירות האלה .בבחירות הקודמות אני חושבת שבעיקר הופתענו שהיו פתאום 27 נשים זה היה מין שיא כזה, לעומת העבר
קרן נוייבך ; 27 נשים בכנסת הקודמת.
פרופ' מיכל שמיר ; בכנסת בסופו של דבר.
קרן נוייבך ; כן.
פרופ' מיכל שמיר ; ב-2013 זו היתה הפתעה. הפעם ההבדל הוא, שאני חושבת שיש איזה מין ציפיה כזו. לזה אני מתכוונת באקלים. אני חושבת שזה הבדל מאד משמעותי וזה מקרין על המפלגות. עכשיו אני מגיעה לשאלה שלך.
קרן נוייבך ; לא.א ני גם אגיד יותר מזה, את רואה, אם פעם החיפוש היה במהלך מרבית שנות ה-2000, את יכולה להסתכל על הרשימות, הם היו מאד גבריות, מאד בטחוניות. תמיד החיפוש היה אחרי הבטחוניסט הנוסף, כן. עוד פלאפלים לעטר את הרשימה. כאן את רואה ממש את הליכוד במצוקה, כי אין לו מספיק נשים והוא יודע שזה נקודת טורפה.
פרופ' מיכל שמיר ; זו באמת נקודה מאד מעניינת, כי אם את מסתכלת, את רואה שבשמאל יש את המגמות האלה. אנחנו עדיין. חשוב להדגיש שאנחנו עדיין רחוקים מ-40-50 אחוז כן. אבל עדיין באופן ברור גם בעבודה, גם במרצ, גם ביש עתיד, כלומר, בשמאל והמרכז, את רואה שמודעים לזה. את רואה שיש באמת הרבה נשים.
קרן נוייבך ; ואני חייבת לציין גם את הבית היהודי. מפלגה ש..
פרופ' מיכל שמיר ; אני רוצה..
קרן נוייבך ; שיושבת פוליטית ימינה יותר מהליכוד.
פרופ' מיכל שמיר ; בדיוק. כלומר, אלה שמנסים להצטייר כמנסטרים, כישראלים שזה גם הליכוד, סליחה, גם הבית היהודי. אם תחשבי על זה, גם כחלון עד עכשיו.
קרן נוייבך ; נכון.
פרופ' מיכל שמיר ; מאד מקפידים על הצגה של נשים ברשימות. בעצם מי שבמובן מסויים נשאר מאחור שזה מרתק, זה המפלגות החרדיות והליכוד. עכשיו המפלגות החרדיות זה נשמע כאילו, גם כן, שווה לדבר על זה מובן מאליו, אבל הליכוד איפה שהוא נשאר באמת מאחור. כמו שאת מציינת, נראה שאקלים הזה אפילו משפיע על הליכוד שוב, מעניין לציין, מבחינת דפוסי הצבעה זו מפלגה הכי גברית. כלומר, נשים ביחס בין גברים ונשים שמצביעים , הליכוד הכי פחות נשים מצביעות לו.
קרן נוייבך ; אוקיי. את אומרת, מסורתית, יותר גברים מצביעים. תעשי לנו את החלוקה הזאת מבחינת מפלגות. איזה מפלגות יותר גבריות ויותר נשיות מבחינת המצביעים.
פרופ' מיכל שמיר ; זה ברור. זאת אומרת, זה המימצא המרכזי מהמחקר שלנו גם על 2009 וגם על 2013 שנשים מצביעות יותר למפלגות שמאל ומרכז.
קרן נוייבך ; אוקיי.
פרופ' מיכל שמיר ; זה ברור.
קרן נוייבך ; חד משמעי.
פרופ' מיכל שמיר ; א בל בתוך הימין, הליכוד היה מפלגה הכי גברית. זה בא לידי ביטוי, כלומר, אפילו למשל בהשוואה בין הבית היהודי והליכוד. כלומר, יש כאן איזה התאמה מצד אחד בין המגמה הרצון להכניס נשים וגם דפוסי הצבעה, אפילו בתוך מחנה הימין שאנחנו יודעים שבאופן מסורתי זה קשור גם באידיאולוגיה, ערכים מאד בסיסיים בעולם בכלל. נשים או יצוג של נשים מחובר יותר לשמאל.
קרן נוייבך ; ונשים מצביעות לנשים? אני שואלת שוב את השאלה, זה מצביע על ההצבעה שלהן?
פרופ' מיכל שמיר ; א ז תראי, זו שאלה קשה בישראל. זו שאלה שאת יכולה לחקור איפה שיש לך שיטת בחירות איזורית. ויש לך הרבה איזורים, חלק נשים ולפעמים גברים. פה יש לנו רשימות, נכון? עכשיו בבחירות הקודמות היו שלוש מתוך ארבעת המנהיגים בשמאל מרכז היו נשים. בבחירות האלה יהיה לנו בעצם חצי כי יהיה את ליבני והרצוג. אז ליבני, אז עבודה זה כאילו חצי. ויהיה את גלאון. כלומר, יהיה אחד וחצי בכל המפלגות האחרות יעמדו גברים. כן נשים, יש את הנטיה הזאת.
קרן נוייבך ; גברים נרתעים ..
פרופ' מיכל שמיר ; אני חייבת להבין, כי זה טיפה מורכב. זה לא שזה בא על חשבון עמדות,ע רכים, העדפות ואפילו אוריינטציה גושית או מפלגתית. אבל זה דבר נוסף, שכן, משפיע. כלומר, זה לא אוטומטי שאישה תצביע עבור אישה. זו נקודה אחת. נקודה שניה היא, שלהרבה מאד נשים חשוב שיהיה יצוג נשי, אבל יש גם נשים שחושבות שגברים מייצגים אותם יותר טוב מאשר נשים, או שגברים הם מועמדים שיותר מתאימים להיות בפוליטיקה.
קרן נוייבך ; אוקיי.
פרופ' מיכל שמיר ; יש לא מעט נשים כאלה. בימין יש הרבה יותר נשים כאלה מאשר בשמאל.
קרן נוייבך ; אוקיי. נקודה מעניינת. האם יש גברים שנרתעים להצביע למפלגות שיש להם יצוג גדול יחסית של נשים, או שזה דבר שלא בדקתם.
פרופ' מיכל שמיר ; לא בדקנו את זה בצורה ישירה, אני יכולה להגיד לך על סמך דברים אחרים שאנחנו שואלים. למשל, אנחנו שואלים, לגבי מועמדים, אם יש מועמדים מוכשרים. ההבדל ביניהם אם זה רק גבר או אישה. אז יש גם גברים וגם נשים שאומרים שבמקרה כזה הם יצביעו לגבר. אבל יותר נשים מאשר גברים אומרים את זה.
קרן נוייבך ; יותר נשים מאשר גברים. מרתק.
פרופ' מיכל שמיר ; כן.
קרן נוייבך ; טוב פרופ' מיכל שמיר, נראה לי שנדבר כאן במהלך מערכת הבחירות הקרובה, מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה תל אביב - חוקרת דפוסי הצבעה מגדריים. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
פרופ' מיכל שמיר ; בבקשה.
קרן נוייבך ; בוקר טוב.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive