המשמעות של רשימה נשית עבור הבוחר. רשימת מפלגת העבודה

פרופ' חנה הרצוג, החוג לסוציולוגיה, אונ' ת"א, מנהלת שותפה של שוות, המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר

18 ינואר 2015
המשמעות של רשימה נשית עבור הבוחר

גלית אלטשטיין : ועכשיו אנחנו מטלפנים גם לפרופסור חנה הרצוג מאוניברסיטת תל אביב מנהלת שווה של שוות, זה המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר. שלום הפרופסור הרצוג.
פרופ' חנה הרצוג : שלום רב ,מנהלת שותפה של שוות.
גלית אלטשטיין : סליחה?
פרופ' חנה הרצוג : אמרתי מנהלת שותפה של שוות, זה בסדר.
גלית אלטשטיין : טוב, בתוך התואר הארוך הזה כי כמעט אי אפשר שלא לטעות אז השמטנו את המילה הזאת אבל אנחנו מקבלים את התיקון.
פרופ' חנה הרצוג : בסדר גמור, בסדר.
גלית אלטשטיין : איתך אנחנו רוצים לדבר על המשמעות של רשימה נשית עבור הבוחר הישראלי. שמענו בכל הדיווחים, הזכיר גם עכשיו כתבנו תשע נשים במקומות הריאליים של מפלגת העבודה .כמה זה משמעותי לבוחר הישראלי באמת?
פרופ' חנה הרצוג : מהפך, מהפך שאת ההדים, הקול המקדים שלו כבר ראינו בבחירות ,שתי מערכות הבחירות האחרונות. בישראל היום יש פער מגדרי בדפוסי ההצבעה. לנשים הם היום אלקטורט חשוב והעובדה שיש נשים בתוך הרשימות על כן מבצרים את אותו מהלך. נשים רוצות להיות שוות כמו גברים, הם חמישים ואחת אחוז מהאוכלוסייה וקולן המגוון שבא ממיקומים שונים וגם מעמדות פוליטיות שונות חייב להישמע, במובן הזה.
גלית אלטשטיין : אבל השאלה כשזה מגיע לפתחו של הבוחר עצמו מעבר לדברים שאת.
פרופ' חנה הרצוג : זה מסביר.
גלית אלטשטיין : מדברת עליהם שהם חשובים בפני עצמם, איזה כוח יש לרשימה שיש בה יותר נשים והאם זה כוח בכלל או שמא בקהלים מסוימים זה יכול אפילו להיות לרועץ? תאמרי לנו את.
פרופ' חנה הרצוג : אז זה מה שאני אומרת לך, בסקרים של שתי מערכות הבחירות האחרונות התגלה פער מגדרי בדפוסי ההצבעה כלומר בנושאים שונים כשעומדים על סדר היום הפוליטי חברתי נשים מצביעות באופן מובהק אחרת מאשר גברים. זאת אומרת, ועכשיו אם את לוקחת את המקום הזה ואת העמדה הזאת אז את שואלת איזה שאלות עומדות על סדר היום הפוליטי ומה המקום של נשים כנשאיות, כן, כדוברות של העמדות הפוליטיות הללו. ואחד הדברים החשובים שאני רוצה להזכיר ולהדגיש, אל"ף אל תשתמשו במילה קול נשי, אנחנו לא משתמשים במילה קול גברי. אנחנו מדברים על גברים ונשים עם עמדות פוליטיות עם רצון להרחיב.
גלית אלטשטיין : כן, ועל דפוסי הצבעה, כן.
פרופ' חנה הרצוג : ועל דפוסי הצבעה ומה שמאפיין את הכניסה של נשים שמרחיבות את מנעד השאלות ומנעד הפנים והמבטים שמופנים אל הפוליטיקה אבל אין פה כל עניין של תכונות נשיות וגבריות. יש כאן שחקניות שוות ערך ולא..המושג פוליטיקה, המושג קול נשי מחזיר אותם ומתייג אותם להיות משהו שולי בתוך המערכת או מגזרי בתוך המערכת.
גלית אלטשטיין : אגב ואולי באותה מידה אפשר לומר שכשעושים אפליה כזאת מתקנת מפלגת העבודה הרי החליטה לשריין מקום לאישה בכל חמישייה אז בחלק מהמקומות היותר עליוניים לא היה צריך את זה אבל בחלק.
פרופ' חנה הרצוג : אל"ף, אל"ף.
גלית אלטשטיין : זה אכן קרה וגם זו ,את יודעת ,אפליה מתקנת גם היא אומרת משהו שמתחבר למה שאמרת.
פרופ' חנה הרצוג : סליחה ,תראי ,תראי את השפה שאת משתמשת בה. אפליה הייתה עד עכשיו כשנשים שהן חמישים אחוז מהאוכלוסייה, לפחות חמישים אחוז לא קיבלו ייצוג. המילה ,המושג של העדפה מתקנת היא באה לתקן משהו ,אין בה שום אפליה. יש פה העדפה במובן הזה שנשים שקודם היו טובות וראויות לא נכנסו בגלל תפיסת עולם מאוד לא שוויונית כלפי נשים. עכשיו את מה שאנחנו מגלים היום וגם בבחירות האחרונות שנעשו בעבודה אבל זה גם במפלגות אחרות שנשים נכנסות בזכות עצמן.
גלית אלטשטיין : אה אה.
פרופ' חנה הרצוג : ומכלול בזכות עצמן כי יש להן מה לומר בתוך השיח הפוליטי ושאלות מאוד ברורות שעומדות על סדר היום הציבורי אז במובן הזה אין פה שום.. כליפו עשתה.
גלית אלטשטיין : זה כנראה מן מצב ביניים כי יש נשים שעושות את זה בזכות עצמן כמו שאת אומרת ויש עדיין נשים שנכנסות בזכות העדפה מתקנת.
פרופ' חנה הרצוג : בסדר, נכון, נכון כי אחרי כל כך הרבה שנים שהיה ייצוג מוחלט של גברים בתוך הפוליטיקה ועדיין יש אפליה בישראל בשוק העבודה ,בתפקידים הבכירים בתפקידים הציבוריים ובממשל ועדיין יש פער מגדרי מאוד גדול בשוק העבודה שאני אומרת לא רק בצמרת אלא גם במובן של נשים הן יותר עניות מגברים ומרוויחות פחות מגברים אז בהחלט יש מקום לחשוב על המקום שבו באות נשים פורצות את תקרת הזכוכית ומגביהות וזה מה שחשוב.
גלית אלטשטיין : כן.
פרופ' חנה הרצוג : מביאות מבט אחר אל הפוליטיקה בסוגיות של שוויון כלכלי ,באפשרויות בתחום החינוך, מפנות את המבט אל הפריפריה.
גלית אלטשטיין : כן.
פרופ' חנה הרצוג : אל הקבוצות המוחלשות ואל המנגנונים שמייצרים מקום ויש להם גם דעות, מה שאולי לא אוהבים לשמוע גם בתחום של חוץ וביטחון.
גלית אלטשטיין : הפרופסור חנה הרצוג אוניברסיטת תל אביב ,תודה רבה לך על הדברים, צהריים טובים.
פרופ' חנה הרצוג : צהריים טובים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive