חוק הלאום

14 בנובמבר 2018, 17:00 - 19:00 
בניין נפתלי, אולם 001 
חוק הלאום

חוק הלאום, מה בין דמוקרטיה, מדינה יהודית, ונוסח "חוק הלאום" שהתקבל לאחרונה, ועורר ויכוח קשה? 

 

דברי פתיחה: פרופ' יוסי שיין, ראש ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

 

משתתפים:
פרופ' אלכסנדר יעקובסון, האוניברסיטה העברית –"בחוקותיהם לא תלכו חוק הלאום וסעיפי זהות -לאומית בחוקות של מדינות לאום דמוקרטיות"

 

ד"ר אסף מלאך, המכללה למדינאות, מרכז האקדמי שלם "חוק הלאום כתוצר המהפיכה החוקתית"

 

תקציר: הכנס יוקדש לדיון וויכוח על "חוק הלאום", נושא הנוגע לשאלות היסוד של החברה הישראלית והדמוקרטיה הישראלית. מה בין דמוקרטיה, מדינה יהודית, ונוסח "חוק הלאום" שהתקבל לאחרונה, ועורר ויכוח קשה? 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive