תכניות מיוחדות לתואר שני

הפקולטה למדעי החברה מציעה מספר רב של תוכניות מיוחדות לתואר שני. חלק מהתארים הינם תואר שני בשנה ללא תזה.

מטרת התכנית היא להקנות ידע תיאורטי ומקצועי וכלים להבנת ההיבטים המדיניים, הכלכליים, החברתיים והמשפטיים של המדיניות הציבורית ויחסי הגומלין שביניהם. הלימודים מיועדים לפתח יכולות יישום והערכת מדיניות ולהכשיר את הבוגרים למילוי תפקידי מטה בכירים במגזר הציבורי על שלוחותיו. ​

מטרת התוכנית היא להעשיר את הסטודנטים בידע, תובנות, מושגים וכלי חשיבה בפעילותם המעשית בזירה הבינלאומית, בזירה הביטחונית, בשירות הציבורי-ממשלתי, במסגרות על-לאומיות (ארגונים בינלאומיים, ממשלתיים ולא ממשלתיים), ובמסגרות עיסקיות מהמגזר הפרטי הפועלות מול גורמים זרים ממשלתיים ולא ממשלתיים (כגון חברות רב-לאומיות).

המסלול ללימודי תואר שני בגישור ללא תזה נפתח בשנת 2004. ייחודה של התוכנית לתואר השני נעוץ, בראש וראשונה, באופי הבין-תחומי שלה, היינו, בחשיפת התלמידים לגישות דיסציפלינאריות שונות בתחום, כגון גישות משפטיות, פסיכולוגיות, תרבותיות, כלכליות,ופוליטיות. בנוסף, יוכלו התלמידים להעמיק את הידע שלהם בתחומים ספציפיים, כגון גישור גירושין,סכסוכים במשפחה, סכסוכים קהילתיים וסביבתיים, סכסוכים בינלאומיים מאספקטים שונים ומגוונים, סכסוכים פנים ארגוניים, חוץ ארגוניים, כוח אדם ועוד...

מטרת התוכנית להקנות ידע, תובנות וכלי ניתוח ברמה מתקדמת בתחומי ההתארגנות וקבלת החלטות פוליטיות מזווית תקשורתית, עיצוב הדמיון המשותף והשיח הציבורי והבנייתה של פעולה פוליטית קולקטיבית. במסגרת התוכנית, המשותפת לחוג למדע המדינה ולחוג לתקשורת, יוכלו התלמידים להעמיק ולהבין מהו הקשר בין תרבות ההמונים לבין התרבות הפוליטית החדשה, מהו אופי התלות ההדדית בין פוליטיקה ותקשורת בזירה המקומית והבינלאומית וכן להכיר את השפעת התקשורת על אופי המלחמות החדשות והטרור הבינלאומי.

התכנית למנהלים שואפת להקנות ידע תיאורטי עדכני, מקצועי ויישומי בתחום ניהול משאבי אנוש ולימודי הארגון, כמו גם להעניק לבוגרים כלים להתמודדות עם סוגיות ניהוליות שונות בארגונים בהם הם פועלים.

This program aims to offer students around the world the opportunity to study international conflict resolution at its core.

The Program Political Science and Political Communication is a high-quality graduate program that provides students with a deep and comprehensive knowledge of the dynamics and complexities of politics in the global age. The program grants an M.A. in Political Science from Tel Aviv University.

The International M.A. in Migration Studies program is a one year, interdisciplinary Masters degree taught in English. This graduate program gives students a comprehensive look into the global and local issues of migration, including themes such as labor migration, refugees and asylum seekers, diasporas, policy, ethnic identity and integration.

The program provides advanced knowledge and analytical tools for the study of strategy, diplomacy, decision-making and the shaping of security and foreign policy. The outlook of the program is global, with a special focus on Israel and the Middle East. At the practical level, the program prepares students for engagement in the international arena, defense bodies, international organizations (both governmental and NGOs) and international economic organizations.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive