הודעות הפקולטה

 • ***קול קורא*** - מלגת מחקר על-שם גד יעקבי ז"ל

   

  בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב יעניק מלגות ע"ש גד יעקבי ז"ל, שהיה שר בממשלות ישראל ושגריר ישראל באו"ם,לתלמידים הלומדים בביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים ובתכנית ללימודי דיפלומטיה .

  המלגות יוענקו לעבודות מצטיינות בתחומים הבאים:
  ציונות, ממשל ומדינת ישראל
   יחסי החוץ של ישראל והמערכת הבינלאומית

  מטרת המלגות היא לעודד חוקרים צעירים בתחומי מורשתו של גד יעקבי ז"ל. 
  גובה המלגות המקסימאלי הוא 10,000 ₪ .
  על המועמדים להגיש את עבודותיהם לשיפוט עד תאריך ה- 12 במרץ 20177. המועמד/ים הזוכה/ים יציגו את עבודתם באירוע לזכרו של גד יעקבי ז"ל.
   יש להגיש: קורות חיים, גיליון ציונים מהתואר הראשון והשני, עבודה סמינריונית מצטיינת (או עבודה אחרת) בנושאים הקשורים למלגה ומכתב המלצה ממנחה העבודה.

  את הבקשות יש להפנות לבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, בדוא"ל: limorra@tauex.tau.ac.il בציון: "הגשת מועמדות למלגה ע"ש גד יעקבי ז"ל".

  *אין התחייבות להענקת מלגה אם לא תימצא עבודה ראויה.

  מועד אחרון להגשת הבקשות: 12.3.2017

 • ד"ר סאמי מיעארי מהחוג ללימודי עבודה זוכה בשני פרסים יוקרתיים בחודש אחד

  ​ד"ר סאמי מיעארי זכה החודש במחקר המצטיין בארגון של כלכלת המזרח התיכון (Middle East Economics Association) לשנת 2016 על המחקר שבודק את הקשר הסיבתי של המסחר בין ישובים פלסטינים לישראל לבין רמת האלימות הפוליטית. הפרס יוענק לד"ר מיעארי בפורום שיתכנס בחודש מאי 2017 באנקרה.

  ובפרס Marie Curie Individual Fellowship שהוגש בתמיכתה של אוניברסיטת אוקספורד עבור הצעה שהוגשה בנושא השפעת הקונפליקט הישראלי פלסטיני על ההישגי תלמידים בבתי הספר בגדה המערבית.

 • קול קורא למלגת-בתר דוקטור מקרן יונתן שפירא לשנה"ל תשע"ח

  הקרן למלגות על-שם פרופ' יונתן שפירא

  קול קורא

  למלגת בתר-דוקטור

   

  הקרן מודיעה על מלגת בתר-דוקטור לשנת הלימודים תשע"ח בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

  המלגה מיועדת לבעל/ת תואר דוקטור מאוניברסיטאות אחרות בלבד, שזכה/זכתה בתואר במהלך  3 השנים האחרונות. רשאים/יות להגיש מועמדות גם מי שי/תציג אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
  הזוכה במלגה ת/יהיה חייב/ת בנוכחות בחוג residence) ) במהלך שנת המלגה.

  גובה המלגה כ- 68,000 ₪.

  הקרן נותנת עדיפות לפניות בתחומי המחקר של פרופ' יונתן שפירא ז"ל, בהם סוציולוגיה פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן  מעודדת פניות גם ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 1.3.17.

   

  להגשת המועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל    dganitw@tauex.tau.ac.il

  את המסמכים הבאים:

  הצעה לפרויקט המחקר (5-6 עמודים ברווח כפול).

  קורות חיים.                                       

  עותק של עבודת הדוקטורט או פרקים מתוך העבודה.

  אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה" או אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.

  שני מכתבי המלצה בלבד אשר יישלחו על ידי הממליצים/ות  ישירות לכתובת הדוא"ל: dganitw@tauex.tau.ac.il

   

   

   

 • קול קורא למלגות לתלמידי/ות תואר שלישי מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

  הקרן למלגות על שם פרופ' יונתן שפירא

   
  קול קורא                                                                           

  להגשת מועמדות לקבלת מלגות לתלמידי ותלמידות תואר שלישי

  בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב

   
  הקרן תעניק:

  מענקי עידוד לתלמידי/ות שנה ראשונה בלימודי הדוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

  המענק יינתן על בסיס הערכת התקדמות התלמיד/ה בכתיבת הצעת המחקר במהלך השנה הראשונה. גובה המענק עד 15,000 ₪. 

   

  מלגות לתלמידי/ות שלב ב' בלימודי הדוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.  

  רשאים להגיש מועמדות תלמידים ותלמידות בשלב ב' בדוקטורט, עד שנה רביעית ללימודיהם/ן (כולל). לתלמידים שבשנה"ל תשע"ח יהיו בשנה השנייה או השלישית או הרביעית ללימודיהם המלגה תהיה בגובה של כ- 75,000 ₪. לתלמידים שבשנה"ל תשע"ח יהיו בשנה החמישית ללימודיהם גובה המלגה יהיה כ- 60,000 ₪.

  הקרן נותנת עדיפות לפניות בתחומי המחקר של פרופ' יונתן שפירא ז"ל,  בהם סוציולוגיה פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן מעודדת פניות גם ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

   

  להגשת המועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל  dganitw@tauex.tau.ac.il את המסמכים הבאים:

  מענקי עידוד לתלמידי/ות שנה ראשונה בלימודי הדוקטורט:

  תיאור ההתקדמות בכתיבת הצעת המחקר בהיקף של עד 5 עמודים, חתום על ידי המנחה/ים.

  המועד האחרון להגשת הבקשות  הוא : 11.6.17.

   

  מלגות לתלמידי/ות שלב ב' בדוקטורט:

  הצעת מחקר המאושרת ע"י ועדת תלמידי המחקר הפקולטטית, דו"ח התקדמות בן עמוד אחד למי שהצעת המחקר שלו/ה אושרה לפני שנה ומעלה, קורות חיים, גיליון ציונים בלימודי התואר השני  ופירוט של קרנות ומלגות אחרות (במידה ויש)  המשתתפות במימון המחקר.

  אם אורכה של הצעת המחקר המאושרת הוא מעל 15 עמ' יש לקצרה ולהגישה בהיקף של עד 15 עמ' ברווח כפול, לא כולל רשימה ביבליוגרפית. על ההצעה לכלול תקציר בן עמוד אחד.

  המועד האחרון להגשת הבקשות  הוא : 1.3.17.                                                                

 • קול קורא למלגות לתלמידי/ות תואר שני מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

   

  הקרן למלגות על שם פרופ' יונתן שפירא

  קול קורא  להגשת מועמדות למלגות לתלמידי ותלמידות תואר שני

  בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב

   
  הקרן תעניק השנה:

   

  מלגות לתלמידי/ות תואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

  רשאים/יות להגיש מועמדות תלמידים ותלמידות בעלי הצעה לתזה מאושרת ע"י מנחה/ים, עד שנה שנייה ללימודיהם/ן (כולל).

  גובה המלגה עד 15,000 ₪.

   

  הקרן נותנת עדיפות לפניות בתחומי המחקר של פרופ' יונתן שפירא ז"ל,  בהם סוציולוגיה פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן מעודדת פניות גם ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

   

  להגשת המועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל dganitw@tauex.tau.ac.il את המסמכים הבאים:

  הצעת מחקר בת כ-5 עמודים מאושרת בחתימת המנחה/ים.

  קורות חיים ופירוט של קרנות ומלגות אחרות (במידה ויש) המשתתפות במימון המחקר.

  גיליון ציונים.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 11.6.17.

   

   

 • קול קורא להגשת מועמדות לפרס על סך 100,000 דולר בחסות מרכז בוריס מינץ

   

  השנה יחולק לראשונה ע"י מכון בוריס מינץ פרס בסך 100,000$ לחוקר/ת אשר הקדישו את מחקרם לאחר מהאתגרים בהם עוסק המכון: בטחון מזון, אנרגיה מתחדשת, יישוב סכסוכים וצמצום פערים.

  הפרס יוענק בחודש מאי הקרוב במסגרת אירועי חבר הנאמנים.

  להגשה עד 31.01.2017

  לקול הקורא

   

 • סמסטר ב' תשע"ז-רישום לקורסים וחטיבות

 • שיפור שירות חידושים ועדכונים

  אנו שוקדים כל העת על שיפור השירות לסטודנטים. במסגרת זו, עודכנו נהלים וטפסים חדשים במטרה להקל עליכם

  מעתה יש לפנות למזכירות התלמידים בחוגים/בתי הספר בנושאים השונים (כמו: חידוש לימודים/פנייה לוועדת הוראה), באמצעות טפסים ממוחשבים בלבד, הנמצאים באתר הטפסים של הפקולטה והן תטפלנה בפניותיכם ותעברנה אותם לבעלי התפקידים, בהתאם לצורך.

   

  יוצאות דופן -  פניות בנושא לקויות למידה, אותן יש להפנות ישירות לדקאנט הסטודנטים

 • נפתחה ההרשמה ללימודי תואר שלישי לשנת הלימודים תשע"ח

  ההרשמה תסתיים ב- 31/3/17

   

   

  נפתחה ההרשמה ללימודי תואר שלישי בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב

  לשנת הלימודים תשע"ח.

  תאריך סיום ההרשמה הינו ה-31 במרץ.

   

  לפרטים נוספים:

  https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2016-17/soc-third-moamad

   

   

          

   

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive