הודעות הפקולטה

 • ברכות פרופסור אלון טל

  אנו בפקולטה למדעי החברה שמחים ומברכים את פרופסור אלון טל

  שהצטרף לפקולטה שלנו כראש החוג למדיניות ציבורית.

  אנחנו מאחלים לו קליטה קלה והצלחה!

 • ברכות למורים מצטיינים בפקולטה למדעי החברה תשע"ו

   

  עובדי הפקולטה למדעי החברה ותלמידיה

  מברכים את חברי הסגל שזכו

   

  בהצטיינות רקטור בהוראה לשנת תשע"ו

   

  סגל בכיר

  ד"ר אוריאל אבולוף - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

  פרופ' אדריאנה קמפ - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  ד"ר ליה לוין - ביה"ס לעבודה סוציאלית

   

  סגל זוטר

  מר אלכס זוסמנוביץ - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

  גב' טליה טרזה אסן -   ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  ד"ר פאולה דניאלה שבאר שפירא - ביה"ס לעבודה סוציאלית

   

   

   

  בהצטיינות דקאן בהוראה לשנה"ל תשע"ו

   

  עמיתי הוראה

  ד"ר גולן להט - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

  ד"ר יורם עידה - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות, החוג למדיניות ציבורית

   

 • פרס מכון מינץ

   

  השנה יחולק לראשונה ע"י מכון בוריס מינץ פרס בסך 100,000$ לחוקר/ת אשר הקדישו את מחקרם לאחר מהאתגרים בהם עוסק המכון: בטחון מזון, אנרגיה מתחדשת, יישוב סכסוכים וצמצום פערים.

  הפרס יוענק בחודש מאי הקרוב במסגרת אירועי חבר הנאמנים.

  להגשה עד 31.01.2017

  לקול הקורא

   

 • סמסטר ב' תשע"ז-רישום לקורסים וחטיבות

 • ברכות לד"ר הישם אבו ריא מבית הספר לעבודה סוציאלית

  הפקולטה למדעי החברה ע”ש גרשון גורדון

  ובית הספר לעבודה סוציאלית

  מברכים את ד"ר  הישם אבו ריא 
  על קידומו לדרגת  מרצה  בכיר עם קביעות

 • ברכות לפרופ' הדס מנדל מהחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

  הפקולטה למדעי החברה ע”ש גרשון גורדון

  והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  מברכים את פרופ' הדס מנדל על קבלת דרגת פרופסור חבר ועל קבלת מענק המחקר של מועצת המחקר האירופית (ERC)

 • מלגת מצמיחים

  ​​

  מלגה לסטודנטים שלומדים במדעי הרוח והחברה

  תפקיד :

  מתמחה בתחום המחקר ופיתוח התוכןסיוע בעריכת תוכן בנושאים

  הקשורים להתמודדות עם אלימותתוך שימוש בחומרים מתוך ספרות תיאורטית רלוונטית.

  סיוע בגיבוש חומרים לכדי פעילויות חוויתיותצפייה בסדנאות ועריכתן במסגרת אוגדן

  למנחיםסיוע בעריכת ספר פעילויות המרכז.

  תחומי לימוד: מדעי החברה ומדעי הרוח.

   

  דרישות: יכולת ניתוח והפשטהיכולת ניסוח גבוהה בכתביצירתיותיוזמהידיעת אנגלית

  )ו/או גרמניתיתרון.

  היקף הפעילות: 150 שעות שנתיות, עבור מלגה בסך 5,000 ₪

  מקום פעילות: לילנבלום 22 תל אביב.

   

  על הארגון:

  מרכז מצמיחיםעד לאחרונה מרכז אס או אס אלימותהוקם בשנת 2004 לשם פיתוח

  ויישום אסטרטגיות וכלים מקצועיים ייחודיים להתמודדות הפרט והקבוצה עם אלימות.

  בימים אלה זכתה העמותה בפרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים בתחום הפחתת אלימות

  בחברה הישראלית.

  לצד תרגול הכלים המעשייםפועל המרכז להקניית מיומנויות חברתיות רגשיותשיאפשרו -

  לתלמידים להתמודד כיחידים וכקבוצה עם דינאמיקות שליליות ולקדם אקלים חברתי חיובי.

  במקבילחותר המרכז להשגת שינויי מדיניות והכשרת אנשי חינוך.

  במהלך השנים האחרונותזכה המרכז לעבוד עם למעלה מ- 18,000 תלמידים וכאלף מורים.

  המרכז פועל בהצלחה עם בתי ספר יסודייםחטיבות ביניים ותיכוניםמבתי הספר באזורים

  מבוססי ועד לבתי ספר ייעודיים לנוער בסיכוןמצפון הארץ ועד דרומה.

  פעילות המרכז מתבססת על משאבים מישראל ומחו"ל ועל שותפויות עם ארגונים בחברה

  האזרחיתעם אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל וגופים נוספים.

   

  לפרטים:

  טלפון: 03-6407659 | מייל:  chevrati2@student.co.il | בניין מיטשל, חדר 114

 • מלגות ומענקי מחקר בנושא מניעת סכסוכים, מחקרם ויישובם 

  קול קורא להצעות למלגות ומענקי מחקר בנושא מניעת סכסוכים, מחקרם ויישובם לשנת תשע"ז תאריך ההגשה עבר

   

  מכון בוריס מינץ לפתרונות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב הוקם מתוך הכרה בחשיבות מציאתם של פתרונות מדיניות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים בוערים. פרטים נוספים על פעילות המכון אפשר למצוא באתר המכון בכתובת: http://www.bmiglobalsolutions.org

  במטרה לעודד מחקר בתחום מניעת סכסוכים, מחקרם ויישובם ולתמוך במחקרים יישומיים בהקשר גלובאלי בתחומים אלה, התוכנית ליישוב סכסוכים ולגישור ע"ש אוונס ומכון בוריס מינץ לפתרונות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים שמחים להודיע על פרסום "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר לתמיכה בחוקרים ותלמידי מחקר העוסקים בתחום זה.

  פירוט התמיכות המוצעות

  • מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני או שלישי
  • מענקי מחקר לחוקרים

  סכום המלגות ומענקי המחקר שיוענקו ייקבע בהתאם לתקציב הקיים ולמספר הבקשות שיימצאו ראויות.

  קריטריונים להערכה

  • מצוינות אקדמית של הבקשה ושל המועמד
  • הרלוונטיות של נושא המחקר לתחום של צמצום פערים, אי-שוויון וחקר מעמד הביניים
  • עדיפות תינתן למחקרים יישומיים בעלי הקשר גלובאלי

  פורמט להגשת הבקשות ומסמכים נדרשים

  1. שפת הגשה: אנגלית
  2. אורך ההצעה לא יעלה על 3 עמודים
  3. הצעת מחקר בדגש יישומי וגלובאלי
  4. פרטי המבקש/ת וקורות חיים
  5. לחוקרים: גובה התמיכה המבוקשת
  6. לתלמידי מחקר:
  • אישור זכאות לתואר קודם (ראשון או שני, לפי העניין) וגיליון ציונים
  • שני מכתבי המלצה (אחד מהם מאת מנחה המחקר המיועד)

  מועד הגשה

  כל הבקשות יוגשו עד 4.12.16 בדוא"ל בלבד לכתובת: bminstitute@tauex.tau.ac.il, לכתובת זו ניתן לפנות לשאלות והבהרות. כל המסמכים הרלוונטיים יוגשו כקובץ סרוק אחד.

   

  חברי הוועדה האקדמית

  פרופ' איתי סנד, ראש ביה"ס ללימודי החברה וראש החוג למדיניות ציבורית; פרופ' גילה מנחם, ראש תוכנית המוסמך במדיניות ציבורית למנהלים; פרופ' אפי יער, ראש התוכנית ליישוב סכסוכים וגישור.

 • מלגות ומענקי מחקר בנושא צמצום פערים, אי-שוויון וחקר מעמד הביניים

  קול קורא להצעות למלגות ומענקי מחקר בנושא צמצום פערים, אי-שוויון וחקר מעמד הביניים לשנת תשע"ז תאריך ההגשה עבר

   

  מכון בוריס מינץ לפתרונות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב הוקם מתוך הכרה בחשיבות מציאתם של פתרונות מדיניות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים בוערים. פרטים נוספים על פעילות המכון אפשר למצוא באתר המכון בכתובת: http://www.bmiglobalsolutions.org

  במטרה לעודד מחקר בתחום צמצום פערים, אי-שוויון וחקר מעמד הביניים ולתמוך במחקרים יישומיים בהקשר גלובאלי בתחומים אלה, מכון בוריס מינץ לפתרונות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים שמח להודיע על פרסום "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר לתמיכה בחוקרים ותלמידי מחקר העוסקים בתחום זה.

   

  פירוט התמיכות המוצעות

  • מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני או שלישי
  • מענקי מחקר לחוקרים

  סכום המלגות ומענקי המחקר שיוענקו ייקבע בהתאם לתקציב הקיים ולמספר הבקשות שיימצאו ראויות.

  קריטריונים להערכה

  • מצוינות אקדמית של הבקשה ושל המועמד
  • הרלוונטיות של נושא המחקר לתחום של צמצום פערים, אי-שוויון וחקר מעמד הביניים
  • עדיפות תינתן למחקרים יישומיים בעלי הקשר גלובאלי

  פורמט להגשת הבקשות ומסמכים נדרשים

  1. שפת הגשה: אנגלית
  2. אורך ההצעה לא יעלה על 3 עמודים
  3. הצעת מחקר בדגש יישומי וגלובאלי
  4. פרטי המבקש/ת וקורות חיים
  5. לחוקרים: גובה התמיכה המבוקשת
  6. לתלמידי מחקר:
  • אישור זכאות לתואר קודם (ראשון או שני, לפי העניין) וגיליון ציונים
  • שני מכתבי המלצה (אחד מהם מאת מנחה המחקר המיועד)

  מועד הגשה

  כל הבקשות יוגשו עד 4.12.16 בדוא"ל בלבד לכתובת: bminstitute@tauex.tau.ac.il, לכתובת זו ניתן לפנות לשאלות והבהרות. כל המסמכים הרלוונטיים יוגשו כקובץ סרוק אחד.

   

  חברי הוועדה האקדמית

  פרופ' איתי סנד, ראש ביה"ס ללימודי החברה וראש החוג למדיניות ציבורית; פרופ' גילה מנחם, ראש תוכנית המוסמך במדיניות ציבורית למנהלים; פרופ' חיה שטייר, החוג ללימודי עבודה והחוג לסוציולוגיה.

 • מענקי מחקר לחוקרים

  קול קורא
   

  מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום הוא גוף בין-תחומי, משותף לפקולטות למדעי החברה, למדעי הרוח ולמשפטים באוניברסיטת תל-אביב. מטרתו לקדם את המחקר והחשיבה השיטתית בנושאים הקשורים בפתרון סכסוכים בדרכי שלום. במסגרת זו, מבקש המרכז לעודד מחקרים שעניינם תהליכים המובילים לכינונו של שלום בר קיימא, הן במזרח התיכון הן באזורים אחרים בעולם. קשת הנושאים שהמרכז מוכן לתמוך בהם היא רחבה, וכוללת כל מחקר תיאורטי או אמפירי שעניינו גורמים המעודדים או המעכבים מעבר לשלום, מנקודת מבט פוליטית, היסטורית, משפטית, פסיכולוגית, תרבותית וכדומה.

  בשנת הלימודים תשע"ז (2016/2017) יממן המרכז 3 מחקרים בגובה (עד) 25,000 ₪ כל אחד, שייבחרו מתוך כל הצעות המחקר שיוגשו לעיון הוועדה האקדמית. מענק מחקר אחד הינו על שם רון פונדק ז"ל.

  הקריטריונים למימון הם: הרלוונטיות של נושא המחקר לתחום עיסוקו של המרכז, איכות המחקר המוצע, גובה התקציב המבוקש ומשך הזמן הדרוש לביצוע. ניתן להציע מחקרים הבודקים מקרים ספציפיים, מחקרים השוואתיים או מחקרים העוסקים בסוגיות תיאורטיות ומתודיות עקרוניות.

  לעיון הוועדה יוגשו רק הצעות של חוקרים באחד המוסדות האקדמיים המוכרים בארץ. מרכז תמי שטינמץ אינו משלם תקורה ושכר לחוקרים ראשיים. כמו כן, אין המרכז מממן רכישת ציוד (מחשבים וכדומה).

  להלן המתכונת להגשת הצעות מחקר:
  א. מילוי טופס בקשה אלקטרוני המצוי להלן, אותו יש להגיש כדף פתיחה.
  ב. מבנה הצעת המחקר:
  1. שם המחקר המוצע.
  2. תיאור תמציתי של המחקר, כולל מטרת המחקר ותרומתו המשוערת.
  3. רקע תיאורטי קצר בתחום בו משתבץ המחקר המוצע (כולל ביבליוגרפיה ראשונית רלוונטית).
  4. שיטות המחקר.
  5. לו"ז משוער .
  6. פירוט התקציב המבוקש (כולל פירוט מדויק של מקורות מימון אחרים).
  7. קורות חיים ורשימת פרסומים.

  יש להקפיד שהיקף הסעיפים 1-4 לא יעלה על חמישה עמודים מודפסים ברווח כפול.

  את הצעות המחקר על-פי המתכונת הנ"ל , יש להעביר באופן הבא:
  • עותק אחד מטופס הבקשה בצרוף עותק אלקטרוני של הצעת המחקר וקורות החיים יש לשלוח באמצעות אתר המרכז (http://peace.tau.ac.il/index.php/call/research-grants).
  • עשרה עותקים של טופס הבקשה אותו יש להגיש כדף פתיחה, בצרוף 10 עותקים מהצעת המחקר וקורות החיים מסודרים בסטים יש להעביר בדואר עד ל-15 בדצמבר 2016, למרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב רמת-אביב, 69978.

  שאלות הנוגעות להצעות המחקר אפשר להפנות אל ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ  בדואל: tscpeace@post.tau.ac.il

   

  טופס בקשה למענק

 • מלגות לסטודנטים - תלמידי מחקר

   

  קול קורא
   

  מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום מציע מלגות לציון זכרה של תמי שטינמץ ז"ל לתלמידי התארים השני והשלישי הלומדים באחד המוסדות האקדמיים המוכרים בארץ. המלגות נועדו לעודד חוקרים בראשית דרכם, להתמקד בתנאים ובתהליכים המובילים לפתרון סכסוכים ולכינונו של שלום יציב במזרח התיכון ובאזורים אחרים בעולם.

  קשת הנושאים למחקר שהמרכז מוכן לתמוך בהם היא רחבה, וכוללת כל מחקר, תיאורטי או אמפירי, שעניינו גורמים המעודדים או המעכבים מעבר מעימות לשלום - מנקודת מבט פוליטית, משפטית, פסיכולוגית, תרבותית וכדומה.

  לשנת הלימודים תשע"ז (2016/2017) מוצעות המלגות הבאות:
  מלגה לעידוד עבודת גמר לתואר מוסמך - 5,000 ש"ח.
  מלגה לעידוד עבודת דוקטור - 10,000 ש"ח.

  להלן המתכונת להגשת בקשה למלגה:

  .א. מילוי טופס בקשה אלקטרוני המצוי להלן אותו יש להגיש כדף פתיחה

  ב. בקשה למלגה הכוללת:
  1. תקציר העבודה (עד 5 עמודים).

  2. אישור נושא העבודה על-ידי החוג / המחלקה/ הוועדה לתארים מתקדמים.

  3. שתי המלצות, אחת ממנחה העבודה (הממליץ/ממליצה יכולים להעביר המכתב גם ישירות אל משרדנו - tscpeace@post.tau.ac.il ואנו נדאג לצרפו לחומר)

  4. קורות חיים.

  הערה: אין באפשרותנו לדון בבקשה כל עוד ההצעה לעבודה לא אושרה על-ידי הרשויות האוניברסיטאיות המתאימות.

  את הבקשות למלגה על-פי המתכונת הנ"ל יש להעביר באופן הבא:

   עותק אחד מטופס הבקשה בצרוף כל המסמכים המפורטים בסעיף ב', יש לשלוח באמצעות אתר המרכז להלן. (לאחר מילוי ומשלוח הבקשה באתר תתקבל לתיבת המייל של הפונה הודעת אישור אשר מכילה בתוכה את הטופס כשהוא בר הדפסה)
   עשרה עותקים מסודרים בסטים של טופס הבקשה אותו יש להגיש כדף פתיחה, בצרוף המסמכים המפורטים בסעיף ב' יש להעביר בדואר עד ל-15 בדצמבר 2016, למרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב רמת-אביב, 69978.

   

   

  לבירורים ו/או שאלות בנוגע למלגות אפשר לפנות למזכירות המרכז, 
  e-mail: tscpeace@post.tau.ac.il.

   

  טופס בקשה למלגה

   

 • מלגה ופרס מטעם קרן ע"ש האלוף יצחק (חקה) חופי ז"ל לשנת 

  מלגה ופרס  מטעם קרן ע"ש האלוף יצחק (חקה) חופי ז"ל
  לשנת תשע"ז 2017
  לעודד פעילות ציבורית במוסדות המדינה והציבור, בכלל זה בקהילת הביטחון והמודיעין, ברוח מורשתו של האלוף חופי ז"ל.

  מלגת לימודים תוענק  לסטודנטים  העונים לקריטריונים הבאים:
  1.    עדיפות למי ששירת בקהילת המודיעין. 
  2.    לומד/ת לתואר שני או שלישי
  3.    למי שעבודת המחקר שלו (תזה או דוקטורט) תעסוק בנושאי ניהול ומנהיגות בארגונים ציבוריים (עבר הווה עתיד) באחד מתחומי לימוד: מדעי המדינה, מדיניות ציבורית, כלכלה, משפטים, צבא וביטחון, היסטוריה,  סוציולוגיה, פסיכולוגיה, וניהול. 
  4.    ממוצע ציונים גבוה

  פרס  מיוחד יוענק לאחד מכל מי שעונה לקריטריונים הבאים:
  1.    כתב או פרסם עבודה המפגינה גישה חדשנית, יצירתית, וטומנת בחובה פוטנציאל להשפעה על  
              תחום הידע ו/או למודל עבודה יעיל עבור אנשי מקצוע ומקבלי החלטות, בשנתיים האחרונות.
  2.    עדיפות למי ששירת בקהילת המודיעין

  כל בקשה המוגשת לקרן תכלול:
  1.    פרטי המבקש (ראה נספח מצורף).
  2.    פרטים על המוסד האקדמי, החוג ושנת הלימוד.
  3.    מקום השירות הצבאי ואורך השירות.
  4.    תפקיד והישגים בשירות הצבאי.
  5.    הצהרה על קבלת מלגה ממקום אחר.
  6.    מסמכים רלבנטיים שונים, כפי שמפורט בנספח המצורף.
  בקשות יש לשלוח עד לתאריך 21.12.2016,
  אל: ועדת השופטים - קרן חקה כתובת: ת.ד. 3555, רמת השרון 47134,  המרכז למורשת המודיעין (מל"מ),  טל. 03-5497019

  המלגה והפרס יוענקו בטקס השנתי שיתקיים ב-21 בפברואר 2017, באוניברסיטת חיפה.

  לטופס הבקשה יש לצרף המסמכים הבאים:
  1.    אישור לימודים במוסד האקדמי הרלבנטי, באחד מהחוגים המצוינים בתקנון.
  2.    לתואר שני או שלשי - פירוט הצעת המחקר/תזה בנושאים שפורטו לעיל
  3.     לתואר שני או שלישי - המלצת מרצה מהמוסד האקדמי על הסטודנט  
  4.    לקבלת הפרס – שליחת העבודה/מאמר שעליה מבוקש הפרס
  5.    צילום תעודת זהות כולל ספח.
  6.    תמונת פספורט.
  7.    מסמך המוכיח אם התקבלה מלגה נוספת וסכומה.
  8.    ניתן לצרף, בנוסף, כל מסמך רלבנטי אחר, כגון: המלצות נוספות, תעודות הצטיינות מהצבא ומהאקדמיה, מסמכים המעידים על התנדבות בקהילה וכד'. 

  9.    נא לשלוח החומר בשני עותקים. החומר לא יוחזר לשולח.

  את הבקשות למלגה או לפרס  יש להגיש בכתב ולשלוח
  אל המרכז למורשת המודיעין  ועדת השופטים - קרן חקה   
  לכתובת   ת.ד. 3555, רמת השרון 47134,

  עד ה-21 בדצמבר 2016

  קול קורא קרן חקה 2017

 • שיפור שירות חידושים ועדכונים

  אנו שוקדים כל העת על שיפור השירות לסטודנטים. במסגרת זו, עודכנו נהלים וטפסים חדשים במטרה להקל עליכם

  מעתה יש לפנות למזכירות התלמידים בחוגים/בתי הספר בנושאים השונים (כמו: חידוש לימודים/פנייה לוועדת הוראה), באמצעות טפסים ממוחשבים בלבד, הנמצאים באתר הטפסים של הפקולטה והן תטפלנה בפניותיכם ותעברנה אותם לבעלי התפקידים, בהתאם לצורך.

   

  יוצאות דופן -  פניות בנושא לקויות למידה, אותן יש להפנות ישירות לדקאנט הסטודנטים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive