מצטייניות.ם בהוראה ומרצות.ים מצטיינות.ים

מצטייניות.ם בהוראה ומרצות.ים מצטיינות.ים

הרחב הכל
לשנת לימודים תשפ"ב

ברכות למצטייני הרקטור בהוראה, תשפ"ב

סגל בכיר

פרופ' אביתר מתניה  - בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב"ל

ד"ר גיא פלדמן  - בית הספר לעבודה סוציאלית

סגל זוטר

הדר ויסמן שמחוני - בית הספר לכלכלה

יעל אירן שמס מימון - בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

 

ברכות למצטייני המאה בהוראה תשפ"ב - סגל אקדמי בכיר

בית הספר לכלכלה

פרופ' עדי פוזנר

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב"ל

פרופ' אביתר מתניה 

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

פרופ' גלית יובל
פרופ' ליעד מודריק-דנן
פרופ' עמית לזרוב
ד"ר בועז ברק

בית הספר לחברה ומדיניות

פרופ' דוד דה פריס - החוג ללימודי עבודה
פרופ' מיכל קרבאל-טובי - החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

בית הספר לעבודה סוציאלית

פרופ' ליאת חממה
פרופ' גיא שילה
ד"ר נגה צור
ד"ר גיא פלדמן
 

ברכות למצטייני המאה בהוראה תשפ"ב - סגל אקדמי זוטר

בית הספר לכלכלה

הדר ויסמן שמחוני 
עדי לב 

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב"ל

עמית בורקובסקי 
דניאל פיורנטינו 
נעמה ריבלין אנגרט 

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

קרן טאוב 
מור ססי 
ירדן שיר 
יעל אירן שמס מימון 
נועה שן 
רועי אודאי

בית הספר לחברה ומדיניות

ענת זלצברג - החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אופיר טננבאום - החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מאיה להט-קרמן - החוג לתקשורת
שירן טובה ליפץ - החוג ללימודי עבודה

 

לשנת לימודים תשפ"א

ברכות למצטייני הרקטור בהוראה, תשפ"א

סגל בכיר

ד"ר גיא שילה - ביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר מרים נחמה יפה - החוג למדיניות ציבורית, ביה"ס לחברה ומדיניות

סגל זוטר

לידור איבן - החוג לתקשורת, ביה"ס לחברה ומדיניות

עמית בן יאיר - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחב"ל

 

הפקולטה למדעי החברה מברכת את חברי הסגל האקדמי הבכיר שהצטיינו בהוראה בשנה"ל תשפ"א

 

ביה"ס לחברה ומדיניות

ד"ר נחומי יפה - החוג למדיניות ציבורית

ד"ר מיכל קרבאל-טובי - החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

פרופ' אלעד שגב - החוג לתקשורת

ד"ר מירב שהם - החוג לתקשורת

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחב"ל

ד"ר יעל שומר

ביה"ס לכלכלה

פרופ' עדי פוזנר

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

פרופ' גלית יובל

פרופ' ליעד מודריק-דנן

ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' ליאת חממה

פרופ' כרמית כץ

ד"ר נגה צור

ד"ר גיא שילה

 

 

הפקולטה למדעי החברה מברכת את חברי הסגל האקדמי הזוטר שהצטיינו בהוראה בשנה"ל תשפ"א

 

ביה"ס לחברה ומדיניות

מיכל אליעזר - החוג למדיניות ציבורית

אוהד זלצר - החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אופיר טננבאום - החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

לידור איבן - החוג לתקשורת

עופר שנער - החוג לתקשורת

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחב"ל

עדי גוזלן

עמית בן יאיר

ביה"ס לכלכלה

עדי לב

הדר פוקס

הדר ויסמן שמחוני

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

ד"ר עידית גוטמן

קרן טאוב

ירדן שיר

נועה שן

יעל אירן שמס מימון

לשנת הלימודים תש"ף

עובדי הפקולטה ותלמידיה מברכים את חברי הסגל שזכו בהצטיינות הוראה לשנת הלימודים תש"ף

מצטייני הרקטור

 

סגל בכיר

פרופ' ליאת חממה- ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' ליאת מודריק - דנן  - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

ד"ר מיכל קרבאל-טובי - ביה"ס לחברה ומדיניות החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

     

סגל זוטר

גב' עדי לב - ביה"ס לכלכלה

גב' נועה שן  - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 

 

מצטייני דקאן 

ד"ר אורנה דונת - ביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר טנמבאום חוויאר יואב - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים 

הפקולטה גאה בחברי הסגל המככבים ברשימת מאה המרצים המצטיינים של האוניברסיטה וכצפוי – רבים מהם הם מצטיינים סדרתיים וכן את חברי הסגל הזוטר על שאותרו כמצטיינים.

 

חברי הסגל הבכיר שהגיעו לרשימת המאה בשנה"ל תש"ף:

ד"ר אבו ריא  השאם - ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' חממה ליאת - ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' כץ כרמית לבנה - ביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר לוין ליה - ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' יואל דפנה - בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

פרופ' יובל גלית - בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

ד"ר לזרוב עמית - בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

פרופ' מודריק-דנן ליעד - בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

פרופ' שפס גל - בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

ד"ר שפר ליאור - החוג למדע המדינה

ד"ר קרבאל-טובי מיכל - החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

פרופ' מתניה אביתר - תכנית ללימודי ביטחון

 

חברי הסגל הזוטר שאותרו כמצטיינים:

מר דה מלאך אלעד – ביה"ס לכלכלה

גב' ויסמן שמחוני הדר –ביה"ס לכלכלה

גב' לב עדי – ביה"ס לכלכלה

גב' פוקס הדר – ביה"ס לכלכלה

מר קריסטל מיכאל – ביה"ס לכלכלה

גב' בן יהודה רותם – בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

ד"ר גליקמן משה – בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

גב' טאוב קרן – בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

מר עמרם רן – בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

גב' שיר ירדן – בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

גב' שמס מימון יעל אירן – בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

גב' שן נועה – בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

גב' מסלטי מוריה – החוג ללימודי עבודה

מר איבן לידור – החוג לתקשורת

גב' הדר שיר – החוג לתקשורת

גב' חציר נועה – החוג לתקשורת

לשנת הלימודים תשע"ט

עובדי הפקולטה ותלמידיה מברכים את חברי הסגל שזכו בהצטיינות הוראה לשנת הלימודים תשע"ט

 

מצטייני הרקטור

 

סגל בכיר

ד"ר כרמית כץ - ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' נורית שנבל - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

     

סגל זוטר

מר משה גליקמן - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

גב' שיר הדר - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות, החוג לתקשורת

ד"ר תומר פדלון - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

 

מצטייני דקאן 

ד"ר מיכל חטואל - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

ד"ר סיגל קני פז - ביה"ס לעבודה סוציאלית

 

הפקולטה גאה בחברי הסגל המככבים ברשימת מאה המרצים המצטיינים של האוניברסיטה וכצפוי – רבים מהם הם מצטיינים סדרתיים וכן את חברי הסגל הזוטר על שאותרו כמצטיינים.

 

חברי הסגל הבכיר שהגיעו לרשימת המאה בשנה"ל תשע"ט:

 

פרופ' ליאו ליידרמן – ביה"ס לכלכלה

פרופ' דה פריס דוד – ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות -החוג ללימודי עבודה

פרופ' גת עזר – ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

פרופ' מתניה אביתר - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

ד"ר אבו ריא השאם – ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' דודזון ערד בלהה – ביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר חממה ליאת – ביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר כץ כרמית-לבנה – ביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר לוין ליה – ביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר סולימני אעידן יפית – ביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר מודריק-דנן ליעד – ביה"ס לפסיכולוגיה

פרופ' שנבל נורית – ביה"ס לפסיכולוגיה

 

 

ברכות חמות לחברי הסגל הזוטר שאותרו כמצטיינים:

מר קריסטל מיכאל – ביה"ס לכלכלה

גב' אזארי ויזל שגית – ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות -החוג למדיניות ציבורית

מר ברנד יואב - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות –החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מר מילשטיין אופיר - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות –החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

גב' הדר שיר - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות – החוג לתקשורת

גב' זיו לימור - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות – החוג לתקשורת

גב' שר ירדן - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות – החוג לתקשורת

גב' אליאש פילקובסקי מייזי - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

ד"ר פדלון חיים תומר - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

גב' רביב שיר - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

גב' בלבן הללי – ביה"ס לפסיכולוגיה

מר ברוסובנסקי מיכאל – ביה"ס לפסיכולוגיה

מר גליקמן משה – ביה"ס לפסיכולוגיה

גב' טאוב קרן – ביה"ס לפסיכולוגיה

מר צבעוני אלון – ביה"ס לפסיכולוגיה

לשנת הלימודים תשע"ח

עובדי הפקולטה ותלמידיה מברכים את חברי הסגל שזכו בהצטיינות הוראה לשנת הלימודים תשע"ח

מצטייני הרקטור

 

סגל בכיר

פרופ' דה-פריס דוד,  ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות, החוג ללימודי עבודה

ד"ר חממה ליאת, ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' שפס גל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה                    

     

סגל זוטר

גב' אזארי ויזל שגית, ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות,החוג למדיניות ציבורית

גב' טאוב קרן, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

 

מצטייני דקאן 

ד"ר דיקשטיין דותן הילה, ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים  

ד"ר רמר ביאל שרון, ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות, התכנית לניהול סכסוכים   

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף