סוג האירוע

בחר הכל

כללי

כנס

סדנה

ערב עיון

יום עיון

יום-פתוח

סמינר

הרצאה

טקס

סדרה

תחום האירוע

בחר הכל

בית הספר ללימודי חברה ומדיניות

סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

בית הספר לממשל ולמדיניות ע" הרולד הרטוך

המכון לשלטןן מקומי

בית הספר לכלכה ע"ש איתן ברגלס

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תקשורת

לימודי עבודה

עיתונאות

מדיניות ציבורית

אירועים

Search
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive