סוג האירוע

בחר הכל

סדנה

כנס

כללי

יום עיון

ערב עיון

יום-פתוח

סמינר

הרצאה

טקס

סדרה

תחום האירוע

בחר הכל

בית הספר לממשל ולמדיניות ע" הרולד הרטוך

המכון לשלטןן מקומי

סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון

בית הספר לכלכה ע"ש איתן ברגלס

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

עבודה סוציאלית

פסיכולוגיה

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תקשורת

לימודי עבודה

עיתונאות

מדיניות ציבורית

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive