סוג האירוע

בחר הכל

ערב עיון

סדנה

מפגש

כנס

כללי

יום עיון

יום-פתוח

סמינר

הרצאה

טקס

סדרה

תחום האירוע

בחר הכל

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

בית הספר לכלכה ע"ש איתן ברגלס

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

בית הספר ללימודי חברה ומדיניות

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

החוג לתקשורת ע"ש דן

החוג ללימודי עבודה

החוג למדיניות ציבורית

אירועים

Search
לצפייה באירועי העבר >

20 פברואר (4 אירועים)

21 פברואר (4 אירועים)

22 פברואר (4 אירועים)

24 פברואר (4 אירועים)

25 פברואר (5 אירועים)

26 פברואר (4 אירועים)

27 פברואר (5 אירועים)

28 פברואר (4 אירועים)

4 מרץ

7 מרץ

31 מרץ

20 מאי

14 יוני

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive