סמינר מחלקתי- קצר ולעניין הצגות מחקר קצרות בנוסח TED מאת תלמידות ותלמידי תואר שלישי

אירית בלאס, אלעד בן-אלול, שרף חסאן, יעל נבון, אור רביב, גיא שני

 

14 ביוני 2018, 14:00 - 16:00 
הפקולטה למדעי החברה, בניין נפתלי, חדר 527 
סמינר מחלקתי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמינר מחלקתי קצר ולעניין

 

הצגות מחקר קצרות מאת תלמידות ותלמידי  תואר שלישי בחוג בנוסח  T E D

 

אירית בלאס

"טריטוריה, אוכלוסייה, טרור:

 אזרחים בבתי-משפט צבאיים בישראל, 1948-1966"

        

אלעד בן-אלול   

"בין הוואטסאפ לכנסיה: פרטיות בגאנה האורבנית"

 

שרף חסאן        

"ארגוני חברה אזרחית והמאבק על הגמוניה בחינוך לאזרחות"

 

יעל נבון             

 "איך קשורים חצאי אחאים להצלחה בלימודים?"

 

אור רביב

 "Homeownership and Housing Debt by Homeownership Regimes"                                                         

 

גיא שני             

"גלובליזציה, מקום ומסלול החיים"

 

מנחה ומרכז הסמינר המחלקתי: ד"ר יוסי הרפז

 

הסמינר יתקיים ביום ה' 14.6.18, שעה 14:00 חדר 527 

  

 

ציבור המרצים והתלמידים מוזמן!

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive