סדנה בריבוד ואי שוויון- Difficult People: Who Is Perceived to Be Demanding in Personal Networks and Why Are They There?

ד"ר שירה עופר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

26 באפריל 2018, 14:00 - 16:00 
הפקולטה למדעי החברה, בניין נפתלי, חדר 615 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive