קורסים לתואר ראשון

שימו לב! 

שמות הקורסים באנגלית מספקים קישור לתיאור הקורס המלא ולסילבוס.
​קורסים ללא שם בעברית נלמדים בשפה האנגלית.
המרכז אינו מספק שירותי הרשמה. לצורך כך, נא ליצור קשר עם הפקולטה.

אנשים בשקיעה זורקים את כובעי סיום הלימודים ויוצרים קשת

שנה"ל תשפ"א 2020/21

לרשימת הקורסים לחצו כאן

 

שנה"ל תש"ף 2019/20

לרשימת הקורסים לחצו כאן

 

 

 


שנים קודמות

סמסטר א' 2018/19

החוג ללימודים אמריקאים ואנגלים

שם הקורס/קישור לסילבוס מרצה כיתה יום ושעה
What is American Studies? ד"ר יואב פרומר ווב 103

יום ג'
12.00-14.00

American Gothic ד"ר יעל מורר ווב 103 יום ג'
14.00-16.00
American Migrant Fictions ד"ר סוניה ווינר גילמן 220/281

יום א', ד'
14.00-16.00

Playwrights in Protest: The Political Dimension in  American Drama ד"ר נועם גיל רוזנברג 001 יום ד'
12.00-14.00
Female Coming of Age in America פרופ' מילאת שמיר רוזנברג 211 יום א', ד'
12.00-14.00
Identity in American Poetry ד"ר דארה בארנט ווב 102 יום א', ד'
10.00-12.00

החוג למדעי המדינה

שם הקורס/קישור לסילבוס מרצה כיתה יום ושעה
מבוא לממשל אמריקאי
פרופ' מיכאל קוצ'ין נפתלי 203 יום א'
13.00-16.00
זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית
ד"ר אודי זומר נפתלי 107 יום א'
13.00-16.00
בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים
ד"ר אודי זומר נפתלי 205 יום ב'
09.00-12.00

החוג להיסטוריה כללית

שם הקורס/קישור לסילבוס מרצה כיתה יום ושעה
חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
פרופ' מיכאל זכים גילמן 306 ימים ב', ה'
12.00-14.00
The Modern South History and Culture ד"ר יעל שטרנהל גילמן 277 ימים ב', ה'
 10.00-12.00
יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות 1654-2019
ד"ר אורי סקוט גילמן 281 יום א'
12.00-14.00

החוג למשפטים והחוג לתקשורת דיגיטלית

שם הקורס/קישור לסילבוס מרצה כיתה יום ושעה
Digital Free Speech under U.S. Law פרופ' יוג'ין וולך  TBD  TBD
ד"ר כרמל וויסמן גילמן 304/305

ימים א', ה'

14.00-16.00

חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית
ד"ר אילנה דיין-אורבך טרובוביץ' 209 יום ב'
14.00-16.00
Intelligence in National Security and Strategy פרופ' יהושע קרסנה משפטים 204 יום ד'
12.00-16.00
ד"ר משה אלחנטי גילמן 281 יום ד'
10.00-12.00
דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי
מר גלעד ווקסלמן משפטים 301 יום ה'
16.00-18.00
מדינת הלאום ורב תרבותיות
פרופ' יצחק בנבג'י משפטים 303 יום א'
14.00-16.00
הליברליזם של השגשוג
פרופ' מנחם מאוטנר משפטים 303 יום ב'
16.00-18.00
דיני סייבר ומידע
ד"ר עמ משפטים 204 יום ד'
18.00-20.00
Negotiating International Transactions - Tel-Aviv U. and Berkeley Law ג'יי פילקנשטיין TBD TBD

החוג לקולנוע וטלוויזיה ; היסטוריה של האמנות ואנתרופולוגיה

שם הקורס/קישור לסילבוס מרצה כיתה יום ושעה
צילום וגזע באמריקה
גב' איילת כרמי מקסיקו 211 יום א'
08.00-10.00
גב' דבורה ארז מקסיקו 115 יום ה'
14.00-16.00
הקולנוע הקווירי החדש
ד"ר ניר קדם מקסיקו 213 יום ג'
14.00-18.00
אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"
Anthropology of “American Culture”
ד"ר אריקה לין-וויס נפתלי  204 יום ב'
09.00-12.00
 
סמסטר ב' 2018/19

החוג ללימודים אמריקאים ואנגלים

שם הקורס/קישור לסילבוס מרצה כיתה יום ושעה
Introduction to American Culture פרופ' מילאת שמיר ווב 001

ימים ב', ה'
12.00-14.00

Women's poetry in America ד"ר דארה בארנט רוזנברג 106 יום ג'
10.00-12.00
19th Century American Bestsellers ד"ר מיה מארלו רוזנברג 001 יום ג'
14.00-16.00
The Holocaust in American Culture ד"ר חנה פולין-גילאי גילמן 305 יום ג'
14.00-16.00
The Transnational Cold War in America פרופ' שאנין דויד דן דויד 102 ימים ג', ה'
16.00-18.00
American Regionalism Dr. Nir Evron Webb 501 ימים א', ד'
08.00-10.00
African American Literature ד"ר סוניה ווינר גילמן 278

ימים ב', ה'

14.00-16.00

At the Gates of Heaven ד"ר יואב פרומר רוזנברג 002 יום א'
14.00-16.00
Indians in American Imagination ד"ר דלית אלפרוביץ' רוזנברג 001 יום ד'
10.00-12.00
Postmodern Fiction ד"ר יעל מורר רוזנברג 002 יום ד'
14.00-16.00
ד"ר יעל מבט גילמן 279 יום א'
10.00-12.00
Immigration and Society (Sociology) ד"ר אנסטסינ גורודצקי נפתלי 210

יום ב' 10.00-13.00

החוג להיסטוריה כללית

Course Name/Syllabus Link Professor Location Day and Time
חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
ד"ר יעל שטרנהל גילמן 305 ימים ב', ה'
10.00-12.00
חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
פרופ' מיכאל זכים גילמן 307 ימים ב', ד'
12.00-14.00
מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית
ד"ר יעל שטרנהל גילמן 144 יום ה'
12.00-14.00
תולדות המיניות באמריקה
פרופ' מיכאל זכים גילמן 320 ימים א', ד' 16.00-18.00

החוג למשפטים והחוג לתקשורת דיגיטלית

שם הקורס/קישור לסילבוס מרצה כיתה יום ושעה
חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית
ד"א אילנה דיין-אורבך רוזנברג 209 יום ב'
14.00-16.00
Virtual Cities ד"ר יעל מורר רוזנברג 104 יום ב'
16.00-18.00
Narrative in the Digital Age ד"ר שי שון אדרי רוזנברג 106 יום א'
18.00-20.00
מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים,
רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע
ד"ר עופר נור גילמן 326 יום ג'
16.00-18.00
הזכות לפרטיות
פרופ' מיכאל בירנהאק משפטים 201 יום ב'
16.00-18.00
מוסר וחוק במלחמה
פרופ' יצחק בנבג'י משפטים 303 יום ד'
16.00-18.00
ג'יי פילקנשטיין TBD TBD

החוג לקולנוע וטלוויזיה

שם הקורס/קישור לסילבוס מרצה כיתה יום ושעה
אירועי 9/11 בטלוויזיה האמריקאית
מר אריאל אבישר מקסיקו 209

יום ב' 

 16.00-20.00

דרמה אמריקאית איכותית בטלוויזיה
ד"ר איתי הרלאפ מקסיקו 115 יום ה'
14.00-16.00
הקולנוע של סטנלי קובריק
ד"ר אוהד לנדסמן מקסיקו 206a יום ד'
10.00-14.00
קולנוע אמריקאי עכשווי
ד"ר ארז דבורה מקסיקו 206a יום ה'
12.00-14.00
חיות בסרט
ד"ר רוני הלפרין גילמן 281 יום ד'
16.00-18.00
פריק באופן ביקורתי: קולנוע ומוגבלות
גב' סילב גרינברג קיקוין 001 יום ד'
12.00-14.00
Colonialism&Globalization (Art History) 
ד"ר אילת זהר קיקוין 001 יום ד'
14.00-16.00

החוג למדעי המדינה

שם הקורס/קישור לסילבוס מרצה כיתה יום ושעה
מעצמאות למעצמה: ארה"ב בראשית
פרופ' מיכאל קוצ'ין נפתלי 419

יום א' 
09.00-12.00

מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה
ד"ר יוסי הרפז נפתלי 204 יום ד' 17.00-19.30
Introduction to American Government פרופ' מיכאל קוצ'ין נפתלי 203 יום א'
13.00-16.00
ד"ר יואב פרומר נפתלי 206 יום ה'
14.00-17.00
U.S. Foreign Policy in the Middle East פרופ' אקנון גוטפלד גילמן 277 יום א'
10.00-12.00
Nuclear Nonproliferation and Security in the 21st Century ד"ר עזריאל ברמנט TBD

יום ב', ד'

14.00-16.00

Great Expectations: American Foreign Policy
since the End of the Cold War (Summer
Semester 2019)
ד"ר יואב פרומר

נפתלי

004

יום ד'

16.00-19.00

יום ו'

11.00-14.00

הרשמה לניוזלטר

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>