השימוש בהפחדה בשיח הפוליטי

23 במאי 2017, 14:15 - 19:45 
בניין נפתלי חדר 527 
השימוש בהפחדה בשיח הפוליטי

Conference in honor of Prof. Ruth Wodak

Organized by Prof. Ruth Amossy (ADARR, Porter Institute for Poetics and Semiotics)

and Dr. Daniel Dor (Dan Department of Communication) 

 

INVITATION

 

Tuesday, May 23, 2017

 

14:15-19:45

 

The Appeal to Fear in Political Discourse

Naftali Build, Room 527 (Venezuela) 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive