רישום לקורס אנגלית מתקדמים/ות א' ו-ב' - סמסטר א'

02 בספטמבר 2018, 8:00 
 
רישום לקורס אנגלית מתקדמים/ות א' ו-ב' - סמסטר א'

רישום לקורס אנגלית מתקדמים/ות א' ו-ב' - סמסטר א'

2.9-8.10.2018 בשעות 8:00-22:00 וב- 9.10.18 עד לשעה 16:00 
באתר האינטרנט: www.tau.ac.il בפונקציה "מידע אישי לסטודנט"

הרישום הוא בשיטת "כל הקודם זוכה"
לצורך הרישום יש להקיש את מס' הזהות וסיסמה

שינויים וביטולים יתקיימו בשבועיים הראשונים של הסמסטר בשעות 9:00-12:00 ו- 13:00-15:00 בלבד, בבניין "ווב" חדר 205. 

מתקדמים א' ומתקדמים ב' בפקולטות/בי"ס בהתאם למפורסם בידיעונים 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive