מפגש מספר 38 של הפורום להשכלה גבוהה בנושא "הפרדה, אקדמיה ופוליטיקה - יחסים מסוכנים"

17 בינואר 2018, 15:45 - 20:00 
 
ללא תשלום
מפגש מספר 38 של הפורום להשכלה גבוהה בנושא "הפרדה, אקדמיה ופוליטיקה - יחסים מסוכנים"

הזמנה למפגש מספר 38 של הפורום להשכלה גבוהה בנושא:

"הפרדה, אקדמיה ופוליטיקה - יחסים מסוכנים" 

בעקבות הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון עידוד הנגשה להשכלה גבוהה), התשע"ז–  2017

              15:45   התכנסות
 

              16:00   ברכות: פרופ' חנוך גוטפרוינד, היו"ר היוצא של עמותת "בשער"

                          מר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

                          פרופ' משה סידי, מנכ"ל מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

   16:15-18:00   מושב ראשון: הדרה בחסות החוק: הפרדה מגדרית באקדמיה משמעותה
                          על החברה בישראל

                          מנחה: פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

                          דוברים: פרופ' אמנון רובינשטיין, שר החינוך לשעבר

                          גב' עדינה בר שלום, כלת פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה

                          פרופ' חנוך דגן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה ; אוניברסיטת תל אביב

                          ד"ר משה הלינגר, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן

                          עו"ד ציונה קניג יאיר, סגנית נשיא מכון שלום הרטמן, לשעבר נציבת שוויון
                          הזדמנויות בעבודה

                          פרופ' פרנסס רדאי, האוניברסיטה העברית, נשיאת מרכז קונקורד ב- Colman
 

   18:00-18:20   הפסקה

19:50 – 18:20  מושב שני: האם היתר בחקיקה להפרדה מגדרית ישנה את פניה של
​                         האקדמיה בישראל?

                         מנחה: פרופ' חגית מסר ירון, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר עמותת "בשער"

                         פתיחה: פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב

                         דוברים: פרופ' מנואל טרכטנברג, אוניברסיטת תל אביב

                         פרופ' רון שפירא, נשיא המרכז האקדמי פרס

                         ד"ר יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר

                         פרופ' זאב תדמור, יו"ר מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

 

19:50-20:00  דברי סיכום

 

יום רביעי, 17 בינואר, 2018 , בשעה 16:00

הכנס יתקיים באוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי, אולם אפטר (קומת כניסה).

נא לאשר  השתתפות  03-6424895 או Bashaar@bashaar.org.il
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive